Начало » Новини » Новинa
Актуално
ТЕХНИЧЕСКА СРЕЩА ОТНОСНО ПРОЕКТА „НАБУКО” В ГРАД БОЛЯРОВО

28 Септември 2010

Лора Величкова

На 27 септември от 14.30 в залата за оперативки в град Болярово , се състоя техническа работна среща във връзка с проекта „Набуко”.

На нея се коментираха въпросите и проблемите, касаещи нашата община и землищата на селата,през които ще минава газопровода. На срещата гости бяха: Марио Караджов,представител на „Набуко Газ Пайплайн България ЕООД”, архитект Димитър Дончев- главен проектант на газопровода „Набуко” на територията на Република България, Нели Громкова, специалист, работещ по екологичната оценка по проекта, Димитър Попов, изготвил оценката в социален аспект.

Срещата откри и ръководи заместник кметът на община Болярово- господин Жельо Желев. Присъстваха и кметовете и кметски наместници на селата, през чиито землища ще минава газопровода „Набуко” Костадин Иванов, кмет на село Голямо Крушево, Иванка Чалъмова(кметски наместник на село Странджа) и Петър Пенчев(кметски наместник на село Горска поляна). По уважителни причини отсъства кметския наместник на село Оман- Мара Минева.

От общинската администрация представители бяха: Златка Иванова от отдел ТСУ, Йовка Дженкова- отдел Общинска собственост; архитект Терзиева-главен архитект на общината, Пенка Атанасова- еколог на община Болярово. Присъстваха още и адвокат Дженков, г-н Андонов- началник на КЕЦ – Елхово и главен инспектор Стоян Тенев(РУПВС- Елхово).

  •