Начало » Новини » Новинa
Актуално
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО!

14 Октомври 2010

Ежегодно 12 октомври отбелязваме като деня на българската община. Дата,която зове към равносметка, но и към планове за бъдещето. Защото всеки празник е и повод за размисъл.

Българските общини отдавна са се превърнали в своеобразни семейства за своите жители. Общности, призвани да бранят социалните им интереси; да доказват, че са загрижени за битието на всеки жител. Всяка община е микрокосмосът на нашите делници, слят с микрокосмоса на епохата,в която живеем.

В нашия красив крайграничен край живеят скромни и трудолюбиви хора с опазени в душите нравствени ценности. А родолюбието е онзи непресъхващ извор, който им помага да съхраняват всякога тези добродетели, да ги предават от поколение на поколение.

Демографските процеси, характерни за страната, неминуемо дават своето отражение и върху община Болярово, за съжаление. Но въпреки превратностите на времето административното ръководство системно полага усилия за подобряване на бита и социалния статус на хората – в унисон с европейските стандарти и изисквания. Чрез разработване и реализиране на множество проекти пристигат резултати, които осезателно променят облика на общината.

Нека по случай празника си пожелаем здраве, бодрост, издържливост в изпитанията и заслужена радост от всички успешни бъдещи начинания!

С празничен поздрав:

Христо Христов, кмет на община Болярово

  •