Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРОВЕДЕ СЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ СБОР И ЗАСЕДАНИЕ НА ЩАБА ЗА КООРДИНИРАНЕ НА СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

21 Октомври 2010

Лора Величкова

На 15 октомври 2010 година в заседателната зала на община Болярово се проведе Учебно-методически сбор на Щаба за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия и аварии на територията на община Болярово.

Присъстваха кметове и кметски наместници на селищата на територията на общината, секретарят на община Болярово г-н Ангел Тодоров, Георги Стоянов- представител Областно пътно управление-район Елхово, Евгения Динева- представител на Напоителни системи ЕАД-Ямбол,началника на КЕЦ-Елхово г-н Желязко Андонов, представителят на ВИК ЕОД- град Ямбол-град Болярово-Иван Андреев, главен инспектор М.Милев-началник на ГПУ Болярово към Регионална дирекция гранична полиция Елхово, главен експерт ТСУ-Васил Палов, председателят на ПК „Напредък” Христо Петров, д-р Стоян Димов- ветеринарен лекар ОВС-Болярово, Никола Ненов- СПБС-Болярово, Калчо Калчев от ПУ-Болярово, медицински фелдшер Генушева-ЦСМП и ръководители на фирми.

Отсъстваха представители на фирмата,отговаряща за почистване и поддържане на пътищата, което остави въпроси те на повечето присъстващи, свързани с проблемите по почистването на пътищата в зимния период без отговор.

Учебно-методичния сбор бе открит от заместник кмета на общината – г-н Жельо Желев, който след като обяви дневния ред,даде думата на госпожа Лиляна Атанасчева, специалист „Гражданска защита” и ОМП. Госпожа Атанасчева запозна присъстващите със следните заповеди на кмета на община Болярово Христо Христов: относно промени в състава на общинския щаб; относно подготовката на общината за работа и живот при усложнени зимни условия през сезон 2010-2011г.; относно извършване на проверка на техниката на фирмата, почистваща четвъртокласната пътна мрежа.

След това ръководителите на фирми ведомства,кметове и кметски наместници докладваха относно готовността си за действие в усложнена зимна обстановка.

Главният проблем, според представителят на областното пътно управление, Георги Стоянов е недостига на машини,а тяхната служба осъществява само контрол върху фирмата,отговаряща за почистване на пътищата.Но той смята че при добра координация и навременна информация,нещата могат да се подобрят. Заместник кметът Желев не пропусна да попита предвидени ли са някакви ремонти на нееднократно споменаваните критични зони в на територията на общината,на което Стоянов отговори,че единствено могат да се изкърпят дупките засега и да се изрежат пречещите клони, но в момента приоритет е пътя Ямбол-Елхово.

Господин Анреев сподели,че машините на ВИК са в изправност и имат готовност за зимния период. С липса на проблеми засега се похвалиха и ПК „Напредък”, представителите на фирмите, д- р Димов, мед. фелдшер Генушева.

Госпожа Динева от Напоителни системи ЕАД-Ямбол докладва,че се прави ежеседмично, извършена е проверка.

Главен инспектор Милев успокои кметовете и кметските наместници,че техни представители имат почти ежедневно присъствие по населените места,тъй като вече в граничната зона попадат всички селища в общината,с изключение на с. Камен връх, но и там биха оказали съдействие при нужда.

Никола Ненов изрази притесненията си за евентуални проблеми,ако не бъдат взети превантивни мерки и оказа готовност да отговаря на всякакви въпроси по всяко време на жители на общината.

Господин Андонов докладва,че КЕЦ- Елхово са осигурили всичко за зимния период в община Болярово, като даде препоръка да се осигури една моторна шейна за сняг,ако общината има възможност.

Кметовете и кметските наместници получиха отговор на въпросите си,касаещи тревогите им за предстоящия зимен сезон, като единствено не можаха да разберат кога ще имат възможност да разговарят с представител на почистващата фирма и дали след обявената процедура по възлагане на поръчката,фирмата ще е същата.

Преди да закрие заседанието, господин Желев съобщи,че ще подготвят писмо до Областно пътно управление и ръководителя на фирмата за четввъртокласнта пътна мрежа за готовността на общината за зимния период.

  •