Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА КМЕТСТВО СТЕФАН КАРАДЖОВО

29 Октомври 2010

През 2009 година последствията от световната икономическа криза дават своето отражение върху финансовата стабилност на сраната ни. Затова в процеса на икономическо стабилизиране, кметството и общината работят в единодействие. Това се разбра от кмета на село Стефан Караджово Трифон Милчев на тридесет и деветото заседание на Общински съвет – Болярово.

През отчетния период кметството работи преди всичко за: задоволяване нуждите и потребностите на местното население; запазване на социалната политика, разработена от общината; здравното обслужване; административните потребности на гражданите; извършване на най-належащите текущи ремонти; поддържане културните ценности и традиции с отбелязване на дати и годишнини, честването на традиционния събор. Селото е с добра инфраструктура, улиците са асфалтирани, търговските сгради са частни и са с добър архитектурен вид, повечето частни домове са отремонтирани, сменена е дограмата, поддържат се разпоредбите на Наредба № 2 на Общината за благоустрояване, хигиенизиране и опазване чистотата на населеното място, а всичко това дава добър облик на селото. Тревожен обаче е фактът, че основното население на Стефан Караджово са хората в пенсионна възраст. Висок е броят на лицата на средна възраст, които са безработни, съвсем малък е процентът на заетите лица - трудовата заетост обхваща най-вече селскостопанския и частния сектор и по-малко държавния: ОУ, ЦДГ, поща, кметство, читалище. Останалата част от населението са в училищна възраст и деца.

Като се има в предвид възрастовото и социалното състояние на хората, вече трета година в селото продължава доставянето на храна на социалнослаби, самотни и възрастни лица от "Кухнята за социален патронаж-Болярово". По проекта "Помощ в семейна среда за достойни старини" се предлагаха услугите "Домашен помощник" и "Социален асистент". През 2009 г. от Стефан Караджово бяха настанени трима души в Дневния център за възрастни в Болярово, а през 2010 г. в "Дом за стари хора" - с.Воден -двама.

Дървата на населението се раздават своевременно и на приемливи за хората цени - по 4 кубика на семейство. Допълнително са дадени дърва на някои лица-инвалиди, за които са нужни по-специални грижи. Годишно на три транша по линията на БЧК в кметството се раздават хранителни продукти. Списъците за раздаване на продуктите идват от Агненцията за социално подпомагане. Въпреки икономическата криза Общинският съвет и през 2009-2010 г. подпомогна хора с тежки здравословни проблеми.

От месец юли 2010 г. стационарните телефони в селото бяха сменени с мобилни от оператора VIVAСОМ. Хората са разочаровани както от качеството на мобилната връзка, така и от високата такса на телефона.

През 2009 г. броят на безработните в селото драстично се увеличи. Заради навлязлата криза в страната ни работещите в градовете се завърнаха със семействата си. В по-голямата си част това са роми. За съжаление бройките по програмата "От социални помощи към осигуряване на заетост" винаги са ограничени и недостатъчни за едно село като Стефан Караджово. През месец април 2009г. по решение на ОбС – Болярово кметството проведе общо събрание на населението, на което се обсъди бъдещето на „Комплекс за здравеопазване”. Въпреки решението да се осъществи търг за продажба на имота, обещаващите инвеститори до момента не са проявили желание за участие в търга и имотът е все още непродаден. Също през 2009 г. общината отреди в селото имот за изграждане на микропредприятие за бутилиране на минерална вода и чайове. Кметството е готово да окаже пълна подкрепа на инвеститорите. През 2010 г. от София са закупили общински терен за изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия от ВЕИ. Стефан Караджово очаква реализирането на проекта да донесе добри инвестиции на общината.

Административното обслужване е обезпечено с добра компютърна техника. Регистрите по гражданското състояние се водят хронологично и редовно, няма забележки в това отношение от ГРАО. От няколко години плащането на местните данъци и такси в кметството става целогодишно. Събираемостта на данъците възлиза около 90 %. Най-трудно сьбираеми се оказват сумите за неплатени данъци за автомобили, които вече са продадени за скраб, но не са бракувани пред КАТ, автомобили на починали лица и наследствени имоти.

Здравното обслужване в Стефан Караджово се осъществява от общопрактивущия лекар д-р Андрей Ташев. Хората са доволни както от медицинската практика на доктора, така и от факта, че отремонтираният кабинет в читалището е достъпен за всички пациенти. Зъболекарските услуги се ползват в градовете Болярово и Елхово. Водоснабдяването в населеното място е грижа както на ВиК групата. По даден сигнал на кмета на селото започна работа по отстраняване на незарити или пропаднали изкопи от аварии по улиците. Електроснабдяването се осъществява от АД "ЕВН - България - Електроснабдяване"- Пловдив. Уличното осветление поддържа фирма от Тополовград. През настъпващите сезони се извършва редовна профилактика на уличното осветление, подменят се несветещи тела и лампи. Сметоизвозването се извършва от община Болярово по график. Транспортната схема е утвърдена от общината. Снегопочистването редовно е създавало проблеми за движение на автомобилите и автобусите през зимния период. Почистващите машини са недостатъчни, амортизирани, а някои аварират по време на работа. През изминалите две години на територията на кметството няма регистрирани тежки престъпления. Търговските потребности на населението се задоволяват изцяло частно.

На територията на кметството има регистрирани около десет земеделски производители.

Голяма част от частната земеделска земя се обработва от арендатора Николай Димов, малка част от Ангел Митев и от фирма "Хера", която обработва предимно собствена земя или наета от фондове. Хората имат договорни отношения с арендаторите. В животновъдния сектор се забелязва спад на броя на отглежданите животни. За лични нужди се отглеждат предимно овце, кози, птици, по-малко свине. Млякото се предава на събирателен пункт, оборудван с необходима техника за съхранение.

Учебните заведения в селото са: ОУ "Стефан Караджа" със 72 ученици и ЦДГ "Иван Илчев" с 25 деца. В двете учебни заведения учат деца от селото и съседните села Попово, Денница, Оман и от Болярово. Съгласно новият Закон за читалищата бе извършена пререгистрация на читалище "Стефан Караджа-1904". Дейността на Читалището в Стефан Караджово е преди всичко библиотечна и художествена. Библиотеката съдържа над 9 000 тома литература. По проект "Глобални библиотеки" се предвижда доставяне на три броя компютърни конфигурации за изграждане на интернет-център. Групата за автентичен фолклор към читалището участва активно в общинските празници по повод 3-ти март, завоюва и призови места с участията си в Генерал Инзово, Раднево, Гурково, а от участието си в юбилейния събор в"Копривщица 2010" получи златен плакет и грамота.

През 2009 г. традиционният събор бе посветен на 120 години от преименуването на селото и бе честван с разнообразна художествена програма, през 2010 г. със силната подкрепа на общинското ръководство тържествено се отбеляза 170-годишнината от рождението на Стефан Караджа.

През месец февруари 2009 г. Стефан Караджово бе номинирано за УНИКАЛНО ЕВРОПЕЙСКО СЕЛИЩЕ от ръководството на Европейския форум на експертите, заради древна история и уникално културно наследство и получи отличено "ЗЛАТЕН ПЕЧАТ".

  •