Начало » Новини » Новинa
Актуално
EVN

29 Октомври 2010

Еднократна промяна в графика за отчитане на електроенергията за клиентите от Сливен, Ямбол, Елхово, Казанлък, Крумовград и Момчилград

От месец ноември, във връзка с оптимизиране и подобряване на отчитането на консумираната електроенергия за битови електромери на територията на Клиентски Енергоцентър (КЕЦ) Сливен, Ямбол, Елхово, Казанлък, Крумовград и Момчилград се въвежда нов ролиращ (целомесечен) график за отчитане на всички електромери.

При досегашния график клиентите, живущи в селата на територията на КЕЦ Сливен, Ямбол, Елхово, Казанлък, Крумовград и Момчилград бяха отчитани в първите две седмици на всеки месец, а клиентите в градските части на територията на тези КЕЦ - в последните две седмици на всеки месец.

При оптимизиране на ролиращите графици, клиентите от всеки КЕЦ ще бъдат отчитани през четирите седмици на месеца независимо от местоположението. Поради тази причина е възможно фактурираните периоди на някои от потребителите да са за по-малък период от време (според Общите условия, отчетният период е около 30 дни) и респективно фактурираните периоди на някои от клиентите може да бъдат за по-голям период от време. Това разминаване се обуславя от промяната на ролиращия график, като по-късите или по-дълги периоди на отчитане ще бъдат само през първия отчетен месец от оптимизацията на графиците, а именно от 1-ви октомври до 29-ти октомври. При последващите месечни отчитания ще се спазва стриктно условието отчетният период да е около 30 дни, като се запазва ролиращият му характер.

Новите срокове за плащане ще са в сила за октомврийската фактура, която ще се плаща през ноември, а именно:

от 1-во до 15-то число или

от 11-то до 25-то число на месеца.

  •