Начало » Новини » Новинa
Актуално
РАБОТАТА НА ВЕСТНИК „КРАЙГРАНИЧНА ИСКРА” - ОТРАЗЯВАНЕ ПРОБЛЕМИТЕ В ОБЩИНАТА

29 Октомври 2010

Вестник „Крайгранична искра” е основан през 1960 г. с решение на ОбС - Болярово. Съгласно закона за марките и географските означения вестникът има регистрирана марка. Това се разбра на тридесет и деветото заседание на местната власт от докладна записка, внесена от секретаря на общината Ангел Тодоров.

В началото на издаването си той е двуседмичник и редакторската колегия е по-голяма. По-късно от 1995 г. вестникът започва да се издава веднъж месечно, тъй като единствен редактор е само г-н Димо Трудолюбов. „Крайгранична искра” продължава своя живот благодарение на правилното отношение на ОбС - Болярово, кмета на общината и редакторския екип.

Основните задачи на вестник „Крайгранична искра” са: да информира читателите за събития, свързани с общината; да отразява проблемите на жителите й; да подхранва любовта на населението към родния край, българските традиции, бит и култура; да информира хората за промените в законодателството на РБ, като разяснява техните права и задължения; да даде шанс за изява на утвърдени и млади творци, възможност на всички читатели да участват със свои публикации, мнения, литературни произведения.

В изпълнение на тези задачи, целта на които е да се отразяват проблемите на хората от общината и да се информира обществеността за работата на общинската администрация, вестникът е направил следното: информирал е читателите за основните събития в общината – провеждането на различни събития чрез материали като: „120 години от преименуването на село Стефан Караджово”, „Традиция,която сближава хората”, „За Апостола- с почит и вдъхновение”, „Кметът на община Болярово и председателя на ОбС участваха в срещи с министри по оперативни програми”, „Празникът на свободата- все така вълнуващ”, „Заседание на епизоотичната комисия”, „Отчетно-изборно събрание на ПК”Напредък”, „Среща между кметовете на общините Болярово и Кофчаз”, „Евродепутатът Илияна Йотова в Болярово”, „Второ заседание на XVIII отчетно-изборна конференция на Общинската партийна организация- Болярово”, „Защитеното жилище за възрастни в Болярово отпразнува своя първи рожден ден”, „Сертификати за община Болярово”, „Поредно посещение на Моника Кирховс- Лойкер в ДВУИ-с. Малко Шарково”; отразил е проблемите на жителите в „Среща в село Попово”, „Общоселско събрание в село Воден”, „Събрание по актуални въпроси в село Странджа”, „Благодарност”, „Осми март в Крайново”, „Земляческа среща”, „Работна среща в село Воден”, „Букет от празници в село Воден”, „Среща на местната власт с населението от Стефан Караджово и Голямо Крушево”; издал е исторически материали за: Стоян Индже войвода („Новите сведения за Стоян Индже войвода”), Стефан Караджа („Подвиг-равен на епоха”, 4Паметно издание”), Втората световна война(„Нищо не е забравено,никой не е забравен!: „Последната битка при Ястребец”, „Среща с английските войски”); за българските традиции, бит и култура е представил „Трифон Зарезан празнуват в Болярово”, „Великден в общината- чист и вълнуващ”, „Честит и весел Гергьовден,драги именници!”; представил е на живущите в общината материали за наложени промени в законодателството: Решение № 274, Решение №128,Решение №285, Решение № 286, Решение № 281, „Решение № 352”, „Решение № 365”, „Решение № 354”, „Решение № 338”, „Решение № 308”

Вестникът запазва традиционно толерантния си характер, езиковия изказ и стилистика. Новините, репортажите, интервютата и редакционните коментари отразяват достоверно събитията, ставащи на територията на общината. Информационните материали безпристрастно и реално отразяват решенията на ОбС Болярово, заповедите на кмета на общината, работата на общинската администрация, дейността й в икономическата, социалната, културната и спортната дейност в общината.

На 30 септември 2010 г. вестникът отпразнува своя 50-годишен юбилей. По решение на Общински съвет – Болярово и с помощта на кмета на общината се проведе подобаващо честване, на което бяха поканени бивши колеги, работили за „Крайгранична искра”, известни журналисти от в. „Делник”, „Време”, КТ „Странджа”, кореспондента на в. „Труд” Ваня Авджиева, Дарик радио. Чест за юбилея бе и присъствието на изпълнителния директор на ИПК „Светлина” г-н Клисурски. Направен бе кът за периодиката на вестника, който гостите с интерес разгледаха и оцениха по достойнство. След официалната част бе даден скромен коктейл. По повод на 50-годишния юбилей редакторският екип на в. „Крайгранична искра” разкри две нови рубрики: „Местни политици” и „Нашите малки слънца”. А със същата дата( 30 септември 2010година) излезе юбилеен, изцяло цветен брой на вестника.

  •