Начало » Новини » Новинa
Актуално
РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП- БОЛЯРОВО

25 Ноември 2010

Лора Величкова

На 22 ноември 2010 г. в град Болярово се проведе разширено заседание на Общинския съвет на БСП. На него участваха членовете на Общинския партиен съвет, общински съветници, кметове и кметски наместници, избрани от листата на БСП.

Гости на заседанието бяха- Атанас Мерджанов, председател на Областния съвет на БСП- Ямбол и народен представител от Коалиция за България от 31 ви МИР- Ямбол, както и Боян Балев- новият организатор от Националния съвет за Ямболска и Бургаска област.

По дневен ред социалистите следваше да говорят по две точки: предизвикателства и рискове в общините, породени от първото четене на бюджет 2011 г и обсъждане и дискусия на националната програма за подготовката и провеждането на избори 2011, приета на 13 ноември 2010 г.

След гласуване за протоколчик на заседанието беше избрана Елена Анева.

Националната програмата по подготовка и провеждане на избори 2011г. е приета на заседанието на 47-мия конгрес на БСП на 16 октомври 2010 г.

Най-важните и основни политически действия, засягащи областните и общинските организации са няколко.

Като първо да се проведат разширени заседания на общинските и областните съвети на БСП, събрания на ОПО за запознаване на актива, партийните членове и симпатизанти с решенията на конгреса, основните оценки, изводи и формулираните цели и задачи на „Избори 2011”. Като въз основа на решенията на конгреса за участието на БСП в „Избори 2011” общинските съветници на БСП, ОПО да обсъдят и приемат свои конкретни програми- цели, задачи и политически действия, за подготовката и участието в предстоящите избори; структурите на Обединението на младежите, на жените-социалистки и на ветераните да приемат свои конкретни програми в съответствие със спецификата на своята работа.Това е в срок кря на месец ноември 2010г.

До средата на месец декември 2010 г. Областните и Общинските съвети е нужно да утвърдят структура и персонален(в т. ч. експертен) състав на предизборните щабове на БСП за „Избори 2011”-като се разшири експертното начало в щабовете с представители от различни социални и професионални групи, изявени специалисти в местното самоуправление и др.

В срок до 30 ноември 2010 г. общинските и областните съвети на БСП да обсъдят и утвърдят вида на изборите като направят предложение пред НС на БСП. А от 1 до 10 декември 2010 г.в НС на БСП да се проведат работни срещи с председателите на общински съвети на БСП за уточняване вида на вътрешнопартийните избори.

До януари 2011 г. трябва да се проведе втори етап от Прегледа на участието на БСП в местната власт и местното самоуправление, включващ: провеждане на заседания на общинските съветници на БСП и събрания в ОПО за анализиране работата след първия етап и обсъждане ефективността на изпълнение на приетите мерки и управленските програми на БСП в местната власт в съответните общини или кметства (октомври 2010 г.); изграждане на информационни масиви по области и общини, които да обслужват кампанията: основни социално- икономически проблеми; политическа обстановка; организационно-политическо състояние на структурите на БСП(октомври-декември); оценка на ОбС на БСП за възможните резултати и вероятните варианти за участие в предстоящите избори за местна власт в общината и кметствата ( анализ на ефективността на положената коалиционна формула в настоящия мандат /ако има такава/ ; оценка на местната политическа обстановка и доминиращите политически сили; тенденции в развитието на обществено-политическата ситуация; реализиране на местни форми на проучване на общественото мнение и политическите нагласи, очакван % подкрепа на БСП.; политика към малцинствените общности в съответното населено място; изработване на кадрови прогнози за възможни варианти за номиниране на кандидати на БСП /Коалиция/ в съответното населено място(ноември-декември).

От януари до юни 2011 г. в съответствие с утвърдените от Националния съвет на БСП политически изисквания и организационни механизми, общинските съвети на БСП да организират оценяване на действащите кметове и общински съветници за мандата 2007-2011 г. Кметове и кметски наместници да представят в Общинските съвети на БСП писмени отчети за своята дейност през мандата; Общинските съвети на БСП да изготвят проекти на оценките на дейността на кметовете и общинските съветници като се основават на техните отчети, на мненията на партийните организации и др.; отчетите на кметовете и общинските съветници и оценките за тяхната дейност да се обсъдят в партийните организации и с граждани по ред и срокове определени в партийните съвети; оценките на кметовете и общинските съветници да се приемат от партийните съвети в определените за това от НС на БСП срокове; изпълнителното бюро на НС на БСП да приеме политическа позиция по дейността на кметовете на общини в областните центрове и големите общини; Националният предизборен център на БСП да приеме политическа позиция по дейността на кметовете на останалите общини.

В съответствие с утвърдените от националния съвет на БСП политически изисквания и организационни механизми, общинските съвети на БСП да организират издигане на кандидатите на БСП /БСП в коалиция/ за кметове и общински съветници на мандата 2011-2015 г. ОбС (ГС) на БСП разработва основни положения на Програма на общинската партийна организация за развитие и управление на общината през мандата и приема модела на бъдещата група съветници; предложения за кандидатите за кметове, общински съветници от името на БСП се правят от: членовете на партията; ОПО; общински, районни и областни съвети; Младежко обединение, Обединението на жените- социалистки и Движението на ветераните; съратници; симпатизанти и граждански организации, свързани с БСП; водещи политически изисквания към кандидатите са избираемост и конкурентноспособност; ангажираност с провеждане на политиката на БСП за социална алтернатива в местното самоуправление; кандидатът за кмет представя Платформа за изпълнение на програмата на ОбПО (коалиция) за развитие и управление на общината, в която са отразени и конкретизирани управленските проекти на БСП, съобразени със специфичните условия на общината и виждания за разработване на проекти за усвояване на европейските фондове, платформата се представя за публично обсъждане и защита; кандидатите на БСП за кметове и общински съветници се избират при две възможности(чл. 54, т. 2 от Устава на БСП)- чрез преки външнопартийни избори, с участието на всички членове на съответните организации и регистрирани съратници на партията или чрез избори от общинските конференции.

В срок до месец февруари 2011 г Областните и общинските съвети на БСП да направят преглед и подбор на необходимите участници на БСП в кампанията: членове на райони и секционни избирателни комисии; застъпници и „говорители” на кандидатите; наблюдатели; екипи за интернет- кампанията; екипи за политическата реклама; екипи по подготовката на местните медийни дебати; екипи обучители по избирателния закон и т.н.

В периода до юли-август 2011 г. – активизиране дейността на партийните структури – областни, общински, партийни съвети и основни партийни организации и мобилизиране ядрото от твърдите избиратели. Състоящо се от: национално съвещание с председателите на областни и общински съвети на БСП, с кметовете на общини и председателите на общински съвети, избирани( подкрепени)от БСП по подготовката на избори 2011 г.; заседания и работни срещи на областните партийни съвети и щабове за: планиране на необходимите гласове за изборите по общини, запознаване с резултати от социологически проучвания, изготвяне на информационните масиви, разпределяне на задачите към общинските щабове, предложения за посещения и програми на кандидатите на БСП за президент и вицепрезидент; заседания и работни срещи на областните партийни съвети и щабове със секретарите на ОПО за: планиране на необходимите гласове за изборите по секции, изготвяне на информационните масиви, разпределяне на задачите към основните организации, активизиране представителите на БСП в местната власт(кметове и общински съветници), предложения за предизборни изяви и за посещения и програми на кандидатите на БСП за президент и вицепрезидент; събирания на основните партийни организации за: хода на подготовка за участие в местните избори; обсъждане на „Отчет на дейността на Президентската институция 2002- 2011 г.” и изразяване на подкрепа за кандидатите на БСП за президент и вицепрезидент, разпределяне на задачите за кампанията между социалистите от организацията; популяризиране на „Отчет на дейността на Президентската институция 2002- 2011 г.”;

И не на последно място по важност в срок август 2011 г. – формиране (поименно и с координати) на екипите, необходимите за горещата фаза на кампанията и за изборния ден- екипи от застъпници и „говорители” на кандидатите, членове на районни и секционни избирателни комисии, наблюдатели, екипи за интернет-кампанията , екипи за политическата реклама, екипи по подготовката на местните медийни дебати , екипи обучители по закона, транспортни екипи, екипи за кампания „от врата на врата” и др.

След зачитане на основните точки в програмата, председателят на Общинския съвет на БСП Атанас Дженков даде думата за коментар и мнение на Атанас Мерджанов. Народният представител за пореден път изказа недоволството си от бюджет 2011 г. и сподели, че каквито и проучвания да се правят от каквито и агенции, сегашното правителство изчерпа и ресурсите и бюджета си.

Той сподели мнението си, че до следващите избори трябва да изчезне всяко съмнение по отношение на БСП като управляващи. Затова най-вече трябва да допринесе дейността на общинските кметове и съветници.Новият избирателен кодекс, според Мерджанов погазва правата на българските граждани и за да не се позволи това,изходът за него е отново победа на местните избори.

Депутатът спомена,че на областно ниво ГЕРБ е претърпяла абсолютен провал с политическите уволнения и безобразната политика по отношение на инфраструктурата. За здравеопазването не пожела да коментира ужасното положение,само изрази съмненията си,че и новият министър е безсилен да промени нещо.

За новият проект на президента „АБВ” Мерджанов разясни,че това е граждански проект с идеи покриващи се с тези на БСП. Много от членовете на партията са имали покани за форума на АБВ в НДК.

По мнение на народният представител кризата тепърва предстои да отеква, особено в земеделските райони и трябва съпартийците му да направят максималното за постигане на победа в изборите.

След обширното си изказване, председателят на Областният съвет на БСП даде думата на Боян Балев да каже няколко думи за себе си. Балев разказа,че е завършил политология в СУ „Климент Охридски”,бил е в отдел „Избори” , преди време се е занимавал със сайта на БСП, сега е в организацията и отговаря за Ямбол и Бургас.

Той сподели,че според статистиката безработицата нараства и няма как на този етап да се говори за излизане от кризата. А за АБВ каза,че Атанас Мерджанов правилно е подчертал,че това е граждански форум, в който действително са участвали много от членовете на БСП.

Когато педседателят на общинското БСП Дженков даде думата на членовете за мнения, пръв кметът на село Голямо Крушево - Костадин Иванов взе отношение. Спроед него това заседание се провежда в точния момент. Благодарение на сегашното правителство кметската институция не е престижна, а българският селянин е оставен направо на изживяване.”Правят се магистрали и спортни зали,а селяните мизерстват.”-бяха неговите думи.

Янко Симеонов сподели,че АБВ може да доведе до разделение и това го притеснява повече от ГЕРБ дори,но Мерджанов отговори,че това е невъзможно, информацията на Симеонов за АБВ в Ямбол е грешна и докато той е председател на Областния съвет на БСП гарантира,че това няма как да стане.

Елена Анева, кмет на Воден , приветства избора на Боян Балев , по нейна мнение на младите(а също и на жените) трябва да се дава път в политиката.

Кметът Христо Христов също взе отношение, като сподели,че тази среща е била много полезна и се е начертал ясен план за неща,които преди само са се споменавали. Според него тези срещи трябва да бъдат засилени по населените места. В новия бюджет няма разлика,по негово мнение и за жалост доста от планираните неща на са се осъществили поради липса на средства. Много проекти нямат отговор, има политически натиск спрямо общината. Знае,че основния електорат в района са пенсионери. По негово мнение АБВ наистина дава повод за размисъл, но мисли,че това е положителен опит да се привлекат млади и интелигентни хора.

Радващ факт например е,че най-добрият агробизнесмен е от нашата община- Николай Димов. Така че има и положителни неща,а предстоящите трудни избори лично него по-скоро го мобилизират,вместо да го плашат.

Що се отнася до Националната програма за подготовката за избори 2011, трябва да се разгледа и съобрази с всичко и на местно ниво да се разработи.

  •