Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЧЕТИРДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- БОЛЯРОВО

30 Ноември 2010

Лора Величкова

На 30 септември 2010 г. от 9. 30 часа се проведе 40- тото заседание на Общински съвет Болярово.

На заседанието се подложиха на дискусия и гласуваха докладни, относно: подготовка на общината за работа при зимни условия; изпълнение, оценка и актуализация на Общинския план за развитие(2007-2013 г.) на общината и допълване на финансовата индикативна таблица по приоритети и мерки; промяна бюджета на общината за 2010 година; предоставяне под наем на земеделски земи (пасища и мери), общинска собственост на територията на община Болярово.

Бяха обсъдени, одобрени и приети отчетите на кметствата на село Голямо Крушево и село Малко Шарково.

В края на заседанието председателят на Общински съвет Болярово- Атанас Дженков съобщи,че във връзка с намаляне на разходите за общината в период на икономическа криза, общинските съветници също са дали пример и принос с преминаването на по-икономичен тарифен план на телефоните си при служебните си разговори.

По апел на кмета на село Мамарчево- Марчо Добрев, общинските съветници, кметовете и кметските наместници отделиха от своите средства, за да съберат една скромна сума в помощ на тяхна колежка с влошено здравословно състояние. По- късно през деня и колегите им от общинската администрация се присъединиха към тях.

  •