Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБУЧЕНИЕ НА КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 НОЕМВРИ 2010 ГОДИНА В БОЛЯРОВО

2 Декември 2010

Лора Величкова

На 30 ноември 2010 г. от 13 часа в залата за оперативки но община Болярово се проведе обучение по здравословни и безопасни условия на труд на Служба по трудова медицина към НТС- Ямбол с кметове и кметски наместници на територията на община Болярово.

На това обучение присъстваха и секретаря на общината Ангел Тодоров, Мария Янчева, директор на административно-финансова дирекция и Гинчо Шумов, специалист БКС.

Обучението се отнасяше за тези, които ръководят - как да провеждат те инструктажи на своите подчинени (временно и постоянно заемащи определена длъжност). Живка Петрова разказа накратко за видовете инструктажи, определящи се от работодателя- начален, ежедневен, периодичен и извънреден. Началният инструктаж се провежда на всички,които постъпват на работа и никой не може да бъде назначен, без такъв, по заповед на кмета на общината. Записва се в книгата за начален инструктаж.

При ежедневния инструктаж има малки изменения, с които обучаващите запознаха кметовете и кметските наместници, периодичният инструктаж също се отбелязва в книга,а извънредният се прави, само в случай на необходимост или при отсъствие на лицето повече от 45 дни. За повече информация, служителите от Служба трудова медицина посочиха брой 102 от 2009 г. на „Държавен вестник”- който желае да се запознае с точните наредби и видове.

Обучението, по изискване, завърши с изпит по изложената теория, с която кметовете и кметските наместници се справиха успешно.

  •