Начало » Новини » Новинa
Актуално
ВТОРИ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ

6 Декември 2010

Костадин Стоилов, председател на Пенсионерски клуб- град Болярово

На 19 ноември 2010 г. в град София, в Централния военен клуб, се състоя вторият конгрес на Съюза на пенсионерите. От област Ямбол присъстваха 23 делегати и гости на конгреса. В качеството ми на председател на управителния съвет на Пенсионерски клуб – гр. Болярово бях избран за делегат, представяйки община Болярово.

Дневният ред на конгреса бе твърде наситен и включваше : отчет за работата на тригодишната дейност на УС, отчет за работата на ЦКК, изменение и допълнение на устава, приемане на бюджета, избор на УС.

За ръководство на конгреса бяха избрани : Цветан Минков от район Лозенец, Радка Маркова от град Велико Търново и Станислав Гатов от град Варна.

Конгресът започна своята работа в 10 часа. Имаше необходимият кворум. Присъстваха около 400 участници от страната. След изнесения от председателя Цветан Минков отчетен доклад последваха бележки и разисквания, множество изказвания по засегнатите в доклада теми и по други актуални проблеми.

Прие се бюджетът на СП за 2011 г.

За председател на Националния пенсионерски съюз- 2004 г. беше преизбран Цветан Минков. За членове на ръководството бяха избрани 90 лица от цялата страна, в това число и Костадин Стоилов от град Болярово.

Работата на конгреса приключи в 17 часа.

  •