Начало » Новини » Новинa
Актуално
В ЯМБОЛ СЕ УЧРЕДИ СДРУЖЕНИЕ „ДРУЖЕСТВО ЗА ПРИЯТЕЛСТВО С НАРОДИТЕ НА РУСИЯ И ОНД”

18 Януари 2011

Лора Величкова

На 13 януари 2011 г в град Ямбол специалисти в различни области на обществения живот в Ямбол и петте общини на Ямболска област( Ямбол, Тунджа, Стралджа, Болярово и Елхово) учредиха Сдружение „Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД”, определено за извършване на общественополезна дейност.

От община Болярово присъства госпожа София Минева- директор на Дирекция „Хуманитарни дейности и инвестиционна политика”.

За председател на учредителното събрание бе избран педагогът Георги Бодуров. А в Управителният съвет бяха избрани с явно гласуване 11 човека, като в него има представители от всички общини.За община Болярово- това е София Минева. А за председател на Управителния съвет на Сдружение „Дружество за приятелство с народите на Русия и ОНД” единодушно бе избрана Мария Димитрова, управител на фирма „Аксес Консулт”, национален експерт по мярката „Лидер” към МЗГХ по Програмата за развитие на селските райони.

Основни цели на Сдружението са развитие на приятелството и разкриване и поддържане на непреходните общочовешки ценности в българо-руските отношения, както и с другите народи на ОНД;развитие и утвърждаване на духовните ценности и на гражданското общество; развитие на образованието, науката и културата; защита на човешките права и свободи; приобщаване на младите хора в обществения живот и към инициативите на сдружението, без каквито и да е различия като раса,цвят на кожата,пол,език, религия.

  •