Начало » Новини » Новинa
Актуално
ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПРЕБРОИТЕЛНА КОМИСИЯ

19 Януари 2011

Лора Величкова

На 19 януари 2011 година в град Болярово Общинската преброителна комисия проведе своето трето заседание за тази година.

Гост този път беше директорът на Териториалното статистическо бюро- Ямбол- Калина Казанджиева. Тя водеше на заседанието по молба на председателя на комисията – Нина Терзиева, новият секретар на общината, тъй като за нея това беше първо заседание като председател на общинската преброителна комисия. Секретар на комисията е Стела Вангелова, а членове- Димитрина Георгиева( младши специалист ГРАО), Ангел Апостолов- кмет на село Попово и Елена Анева- кмет на село Воден.

На заседанието членовете на Общинската преброителна комисия обсъдиха графика, касаещ подготовката по преброяването. Първите няколко точки от графика вече да изпълнени, предстои раздаване на материали и обучение на преброители и контрольори в община Болярово, което ще е на 27 януари 2011 г. Тогава вероятно ще се раздадат служебни карти, също и сим-карти, за да говорят в група преброителите и контрольорите(всеки ден преброителя ще се отчита на контрольора си докъде е стигнал).

Госпожа Казанджиева съобщи,че ще бъдат определени придружители на преброителите при преброяване на хора, спадащи към малцинствени групи, англоговорящи и др. Тяхното заплащане е строго фиксирано за целия период и то само ако бъдат използвани.

От 1 февруари 2011 г. започва преброяването, като всички данни, които ще се събират ще се отнасят към момоента. От 1. до 9 февруари 2011 г. чрез интернет ще се проведе и електронно преброяване( това е седемнадесето преброяване в България до момента и за първи път се въвежда електронно преброяване). Като, участвалите в електронното преброяване, представят на посетилия ги преброител уникален код (изпратен им на електронния адрес) и след това попълва само карта за сграда,която в интернет липсва, без останалите данни.

Всички лица, отказали да бъдат преброени, плащат глоба в размер на 120 лева.

  •