Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНА БОЛЯРОВО ИМА НОВ ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

20 Януари 2011

Лора Величкова

Архитект Стоян Костов Жечев е роден на 23.07.1961 година в град София. През 1983 г. завършва висшето си образование във ВИАС(сега УАСГ)- София, специалност „архитектура”. От 1986г. до 1990 г.(след отбиването на редовна военна служба- от 1983 г. до 1985 г.) работи като проектант в Проектантска организация- Ямбол, като от 1987г. до 1996 година работи и като главен архитект на община Тополовград по съвместителство. От 1990 г. до този момент извършва проектантски услуги в негови частни фирми. От 10 януари 2011 година е назначен за главен архитект в община Болярово.

Понастоящем живее и работи в град Ямбол. Проектант е на над 400 сгради и над 80 устройствени плана. Член е на Камарата на архитектите в България с пълна проектантска правоспособност. Член на Съюза на архитектите в България.

Женен, с три деца.

  •