Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЛЕКТОРИЯ НА ТЕМА „АЗ ДЕТЕТО- МОИТЕ ПРАВА” БЕ ИЗНЕСЕНА ПРЕД ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТА „ДЕЦАТА- НАША ОБИЧ И ТРЕВОГА”

20 Януари 2011

Лора Величкова

На 20 януари 2011 година от 14 часа беше изнесена лектория на тема „Аз детето- моите права” пред децата в риск – целевата група по проекта „Децата- наша обич и тревога”. Лекторията е дейност по този проект, който стартира на 1. ноември 2010 г. Проектната идея е разработена по програма „Овластяване на безвластните по време на криза” с подкрепата на тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Извънреден фонд към института „Отворено общество”- град София.

В първата част на лекторията беше проведена от Йорданка Трифонова- социален работник към „Отдел за закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”- град Елхово.

Тя запозна децата с правата на детето според „Закона за закрила на детето”. Говори им за принципите на закрила; право на закрила; правилата, които могат да им помогнат да избегнат насилието; за правото на изразяване;защитата на религиозните им убеждения; правото им на изслушване в съда. След това Йорданка Трифонова продължи да дава отговори на въпросите- кой може да защити правата на децата, посочвайки Държавната агенция за закрила на детето, Комисията за детето, както и да разяснява при какви случаи детето има право на специална закрила. Тя посочи телефон 116 111, който е безплатен и съобщи на децата, че могат да звънят по всяко време на него- да изразят тревога, да искат съвет и изобщо при всеки повод, при който изпитат нужда.

Втората част на лекторията води Цветан Христов към РУП-Елхово(ПУ-Болярово). Той запозна децата от целевата група с „Наказателния кодекс”. Говори за наказателната отговорност на ненавършилите 14 години(малолетни) и на непълнолетните(14-18 г.).

След това ги запозна с „Наредбата за условията и реда на предоставяне на полицейска закрила на детето.”

Тази лектория е поредната дейност по проекта „Децата – наша обич и тревога” с времетраене 1. ноември 2010г – 30. април 2011 г. Друга дейност (отразена в предния ни брой 1) бяха проведените на 14. и 15. декември 2010 г. През същия месец бяха проведени и анкети с ученици, учители и родители- отново дейност по проекта.

  •