Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА КОМИСИЯ ЗА ДЕТЕТО В БОЛЯРОВО

10 Февруари 2011

Лора Величкова

На 9 февруари 2011 г. в залата за оперативки в Болярово се проведе заседание на Общинската комисия за детето.

В началото секретарят на комисията Милена Манолова, представи новия председател на комисията- Нина Терзиева, секретар на община Болярово.

След това беше обсъден отчета за дейността на Комисията за детето през изминалата година. Отчетът беше подробен, с описано изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за закрила на детето за 2010 г. на община Болярово. Приоритетните области в програмата са: намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; осигуряване на равен достъп на всички деца в общината до качествена предучилищна подготовка и училищно образование; подобряване на грижите за здравето на децата; насърчаване на творческото развитие на децата – отдих, свободно време и развитие на способностите им; защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.

Отчетът бе приет и по трета точка- обсъждане на проблеми и въпросът някои от членовете на комисията дадоха своите предложения и мнения за бъдещата работа на комисията. Секретарят Милена Манолова предложи да се събере комисията през следващия месец, за да предложат една общинска програма за работата на комисията през 2011 г. и там да вместят поставените днес въпроси.

  •