Начало » Новини » Новинa
Актуално
МЕСЕЧНА ОПЕРАТИВКА НА КМЕТЪТ ХРИСТО ХРИСТОВ С КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ НА СЕЛИЩАТА В ОБЩИНАТА

10 Февруари 2011

Лора Величкова

На 8 февруари 2011 година от 10 часа в залата за оперативки в град Болярово се проведе месечната оперативка на кмета на общината с кметовете и кметските наместници от населените места в общината.

На оперативката гости бяха представители на ВИВАКОМ и „ВиК” -Ямбол, които отговориха на въпросите на заинтересованите от бъдещите им планове кметове и кметски наместници.

Кметът Х. Христов представи гостите от ВИВАКОМ- господин Събев, господин Василев и отговарящата за продажбите Стоелина Биларева и ги запозна накратко с постоянните оплаквания, засягащи затруднените връзки на тяхната компания, описани в доклад. След това даде възможност да представят своето становище и да отговорят на конкретни въпроси на кметовете и кметските наместници.

Господин Събев сподели за причината относно лошите телефонни връзки в края на миналата година- наблягането на активизирането на друга тяхна услуга, поради което са били ангажирани внимание и техника там почти изцяло. Тази година са подсилили екипите и вече почти изцяло цифровизираният район не среща същите затруднения.

А господин Василев сподели,че за съжаление доста от проблемите идват и от кражбата на кабели в определени села и това отнема време за възстановяването им и отстраняване на повредата.

Стоелина Биларева, която отговаря за нашата община, сподели, че прави всичко възможно да съдейства за подобряване на качеството на услугата, но проблемът е технически, а това не е в нейните компетенции.

Специалистите отговориха на конкретни въпроси за определени села, а накрая кметът Х. Христов обобщи поетите от тях ангажименти: да се цифровизират и оставащите села: Воден, Попово и Денница до месец-два; да се направи опит в селата, изявили желание да се използва интернет и факс; да се избегне неудобството на набирането на 123, като се звъни и на 121 и 046/ 66-33-00 и след сигнал на тези номера задължително да се оказва своевременно съдействие;

Следващ на въпросите на кметовете и кметските наместници отговори началникът на „ВиК”- Ямбол инженер Радев. Присъства също и началникът на районното „ВиК”- Атанас Дженков. Той също отговори на въпросите на кметските наместници- за контрола на хлорирането, текущи ремонти. Инженер Радев счита, че е изпълнил поетите задължения през изминалата година, сега предстои предоставянето на нов багер за общината. Сподели още, че винаги е имало много добра координация на областната служба „ВиК” и общината ни и ще продължат да работят съвместно за решаването на проблемите.

След разговора с гостите заместник- кметът Жельо Желев взе думата, за да постави отново въпроса за списъка на осветителните тела, който трябва да изготви по информация, подадена от колегите си. Въпроса той постави на предната оперативка.

Секретарят Нина Терзиева пък призова кметовете и кметските наместници във връзка с предстоящото преброяване да съдействат на преброителите, които не са местни. Отнася се за определените села.

Друг въпрос, поставен от Нина Терзиева, беше възможността кметствата и кметските наместници да кандидатстват в Националната кампания „За чиста околна среда”, открита за финансиране на МОСВ чрез ПУДООС. Срокът е до 18 февруари 2011 г. Дават се до 10 000 лева за дейности в областта на почистване на замърсени площи- междублокови пространства, дерета,корита на реки и др. и за залесяването им.

  •