Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБРАЗОВАНИЕТО- ВСЕОБЩА ГРИЖА И ТРЕВОГА

11 Февруари 2011

Бинка Величкова

На 9 февруари 2011 г. инж. Татяна Петрова , началник на Регионалния инспекторат по образованието на Министерството на образованието, младежта и науката – област Ямбол посети град Болярово.

В работна среща с кмета на общината Х.Христов госпожа Петрова имаше възможността да добие широка представа за състоянието на образователното дело в региона (чрез функционирането на съответните детски градини и училища на територията на общината).

Налице е добра материална база. А столовото хранене е изключително ползотворна придобивка за децата, тъй като заплащат почти символична сума , понеже голяма част от разходите поема общината.

Извършените ремонти ( досегашни и предстоящи) превръщат сградите на десетките заведения и училищата в привлекателни места за техните възпитаници.

Общинското ръководство проявява нужната загриженост към всички проблеми в областта на образованието и се стреми към своевременното им разрешаване.

Взаимоотношенията с училищните синдикати са добри, имат градивен характер. Според господин Христов желателно е да се засили взаимодействието с представителите на някои училищни ръководства – това несъмнено ще доведе до по-добри резултати на образователния фронт.

По-късно Татяна Петрова посети СОУ „Д- р Петър Берон”, придружена от София Минева и секретаря на общината Нина Терзиева.

На срещата разговор с членовете на педагогическия колектив госпожа Петрова се обърна към тях с добронамерен и призивен тон – за повече активност, инициативност и системно участие в разработването на проекти. Тя сподели своите виждания относно развитието на процесите в българското образование. По различни въпроси в тази сфера изразиха мения В. Панайотова , М. Тодорова, М. Маринова , Б. Величкова, а от страна на гостите – С. Минева. Техните тревоги срещнаха нужното разбиране в лицето на новия началник на РИО на МОМН- град Ямбол. Тя увери присъстващите, че тази първа среща в никакъв случай няма да бъде последна. Защото добрият диалог винаги е ползотворен.

А поддържането на постоянен контакт с родителите , тяхното съдействие при всеки възникнал проблем е нещо,което добрият учител никога на пренебрегва!

Д а им бъде на учениците интересно, да се чувстват добре в училище – каква по-добра мотивация от тази, за да ги задържим тук?

  •