Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРОДЪЛЖАВА ПРОЕКТЪТ “ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ”

11 Февруари 2011

Димитрина Кирова

Продължава проектът “Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи", чрез който Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с община Болярово ще предоставя социалната услуга „Личен асистент". За 2-ри етап документи се приемаха от 10 до 24 януари 2011г.

На 24.01.2011 година приключи приема на заявленията от кандидат-потребителите на услугата „Личен асистент” и кандидатите за лични асистенти по реализацията за Втори етап от Проекта. През периода от 10.01.2011г. до 24.01.2011г. в община Болярово са постъпили 9 бр. заявления от кандидат – потребители и 7 бр. от кандидати за лични асистенти. Одобрените потребители трябва да имат общ месечен бюджет от 720 часа на месец и ще получават социалната услуга в срок от 12 месеца, считано от 10.03.2011г.

На 17.02.2011 година предстои обучение на класираните лични асистенти. Успешно преминалите курса на обучение лични асистенти, както и тези, преминалите предишни обучителни курсове, се включват в Банка „Лични асистенти” в община Болярово. Кандидатите, одобрени за работа по проекта за личен асистент, ще получават по 2 лева на час и ще бъдат на трудов или граждански договор в зависимост от броя часове.

В първия етап от реализирането на проекта бяха включени шест лица с трайни увреждания, които не са в състояние да се самообслужват. Те получават социалната услуга „Личен асистент” за срок от 14 месеца, считано от 10.01.2011г., с определен индивидуален месечен бюджет от 120 часа на месец. Лицата се обслужват от 6 лични асистенти.

Броят на кандидатите, имащи желание да бъдат включени по проекта, са три пъти повече.

  •