Начало » Новини » Новинa
Актуално
ТЕНДЕНЦИИТЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА, КРИМИНАЛНАТА ОБСТАНОВКА И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЛЯРОВО

28 Март 2011

Картината на криминалната обстановка в общината стана ясна на четиридесет и четвъртото заседание на Общински съвет – Болярово от докладна записка на ст. инсп. Петър Димитров- началник УП- Болярово при РУП- Елхово. В нея са посочени тенденциите на престъпността, както и опазване на обществения ред.

От докладната на ст. инспектор П. Димитров става ясно,че участък полиция- Болярово обслужва територията на община Болярово, щатно е обезпечен с единадесет служители. В края на миналата 2010 година и първите три месеца на настоящата 2011 година, се наблюдава устойчивост на кражбите на горива и компоненти от моторни превозни средства. Поддържа се устойчивост и при кражбите на черни и цветни метали от изоставени обекти на военния комплекс и от нефункциониращи съоръжения на РДГП и „Български пощи”ЕАД.

В началото на тази година, предвид тежката икономическа обстановка, породена от финансовата криза в страната, ниската доходност на голяма част от населението на общината, се наблюдава тенденция към увеличаване на кражбите на домашно имущество, домашни животни и метали от имоти, останали без постоянен надзор.

В докладната още се посочва,че периодично, но не редки са случаите на обаждания по телефона, с цел извършване на измами, и то предимно на възрастната част от населението. Голяма част от случаите са предотвратени и остават като опит за извършване на престъпление, а в началото на годината по навременен сигнал е заловен куриер, свързан с извършителите на престъпления от този вид.

Друг проблем, докладван от Петър Димитров, е ежедневно получаващите се в полицията сигнали от граждани за свободно, безстопанствено пуснати животни, вредящи на селскостопанската продукция.

А по охраната на обществения ред оплакванията са най вече за нарушение на нощната тишина и спокойствието на гражданите от висока музика. Нарушенията са предимно в град Болярово, около заведения и места, където се събират деца и младежи. С наличните сили и средства според обстановката се осигурява полицейско присъствие до късните часове на денонощието. Нарушенията се констатират по съставени актове за административно нарушение на различни нормативи. Съвместни наряди се излъчват планирано и със служители на ГПУ- Болярово. Със сили на УП-Болярово и ГПУ- Болярово са охранявани всички по-значими масови мероприятия на територията на общината, свързани с празника на града, фестивали, традиционни събори, спортни и други масови събития.

Съдействие на органите на полицията се оказва от органите на местната власт- кметовете и кметските наместници по населени места.

По линия на пътния контрол на територията на община Болярово се наблюдава тенденция на ежегодно завишаване на пътникопотока през активния летен туристически сезон. В момента се извършва ремонт на път II- 79, което усложнява пътната обстановка. Ремонтните мероприятия като липсата на маркировка по третокласната пътна мрежа в лоши метеорологични условия са предпоставката за ПТП.

На територията на общината от физически лица се носят и притежават 438 огнестрелни оръжия. С редовно притежавано оръжие през тази година е извършено едно тежко престъпление, подбудено от междуличностен конфликт. От началото на годината са констатирани два случая на неправомерна употреба на огнестрелно оръжие, констатирани с АУАН, а през предходната година са съставени пет акта, основно за неспазване на срока за подмяна на разрешителни и неправилно съхранение.

  •