Начало » Новини » Новинa
Актуално
ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ В БОЛЯРОВО

29 Март 2011

Лора Величкова

На 28 март 2011 година от 14 часа се проведе извънредно заседание но Общинската епизоотична комисия в град Болярово във връзка с констатираните огнища на болестта шап в селата Момина църква и Факия, община Средец, област Бургас. Съгласно констатацията на огнища на болестта в посочените села, четири селища от община Болярово поподат в десеткилометровата надзорна зона- Голямо Крушево, Вълчи извор, Горска поляна и Странджа.

Мерките, взети от общинската епизоотична комисия на това заседание, са в следните решения: кметовете и кметските наместници на селата Голямо Крушево, Горска поляна и Странджа да издадат заповед за райониране на водопоя и пашата- съгласно чл. 133, т.2 от ЗВМД. Собствениците да бъдат уведомени лично, срещу подпис, за спазване на забраната, а за село Странджа да не навлизат в района на граничните заграждения. Животните на пасищно отглеждане да преминат на оборно отглеждане в десеткилометровата зона; актуализиране на списъците на стопаните на животни; насищане на десеткилометровата зона с ветеринарни специалисти; изграждане на пропускателен режим между селата Горска поляна и Момина църква; с предложение за съдействие до директора на Горско стопанство- град Елхово временно да се прекрати дърводобивът и извозването на дърва от землищата на селата Странджа и Горска поляна до 11 април 2011 г.

  •