Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

12 Април 2011

Лора Величкова

На 11 април 2011 година от 14 часа се проведе ново заседание на общинската епизоотична комисия. На него присъстваха председателят на комисията – заместник- кметът на община Болярово- Ж. Желев, както и: Николай Райков- ГПУ- Болярово, гл. инспектор Петър Дмитров- началник УП- гр. Болярово, секретарят на ЛРС- Болярово Димитър Драгоманов, инспектор Никола Ненов- н-к Уч. СПБС гр. Болярово и Лиляна Атанасчева- спец „Гр. З.” и ОМП към общ. Болярово.

Гости на заседанието бяха- д-р Стоян Колев- началник отдел „Здравеопазване на животните” при ОДБХ гр. Ямбол и г-н Николай Мешинев – зам. директор на Държавното горско стопанство гр. Елхово.

Членовете на комисията разгледаха две точки: запознаване с епизоотичната обстановка в община Болярово и съседните общини и удължаване срокът на спиране на дърводобива в десеткилометровата зона; проверка на животновъдните обекти от втора и трета група мерки, които трябва да се изпълнят до 30.10 2011 г.

Доктор Колев запозна присъстващите с хода на заболяването и категорично заяви, че шап в Ямболска област няма! С това изказване пожела да опровергае всички спекулациии от страна на медиите и някои граждани. Запозна членовете на комисията с хода на заболяването и отново подчерта,че след извършените проверки и взетите проби, заключението на ветеринарните власти е ясно и категорично- в област Ямбол няма огвище на шап, няма нито един случай. Отново ще се вземат проби и ще се следи обстановката.

Решенията, които бяха взети на това заседание бяха: да се удължи срока за спиране на дърводобива за селата Горска поляна, Голямо Крушево, Странджа, Вълчи извор до 26 април 2011 година; да се продължи районирането на пашата и водопоя в десеткилометровата надзорна зона.

  •