Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ В БОЛЯРОВО

12 Април 2011

Лора Величкова

На 12.04.2011 г., от 10 ч. се проведе заседание на Обществения съвет за оказване на съдействие и помощ при извършване на дейностите в областта по социално подпомагане и социалните услуги, избран с Решение №273/31.01.2006 г. на Общинския съвет- Болярово.

На заседанието присъстваха председателят Димитър Дичев и членовете: Ангел Тодоров, Султанка Николова, Дафина Димитрова Георгиева, Иван Ончев, Катя Хараламбова, Недялка Христова и Анастас Ламбов.

Членовете на Обществения съвет избраха за председател на заседанието Ангел Тодоров, а за протоколчик Дафина Георгиева.

По точка втора от дневния ред членовете на Обществения съвет подробно се запозна и обсъдиха проектното предложение на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2011 година в община Болярово. След съгласуване на Проект – Годишен план за развитие на социалните услуги за 2011 година в община Болярово, Обществения съвет взе решение така изработения Годишен план за развитие на социалните услуги за 2011 година в община Болярово, да бъде подписан от председателя на Обществения съвет Димитър Йорданов Дичев и да бъде внесен за обсъждане и приемане от Общинския съвет.

  •