Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПЛАНИНСКИ ИЗЛЕТ ЗА ДЕЦАТА ОТ ЦЕЛЕВАТА ГРУПА ПО ПРОЕКТА „ДЕЦАТА- НАША ОБИЧ И ТРЕВОГА”

18 Април 2011

Лора Величкова

Три дни – от 15 април до 17 април 2011 г.- в местността Карандила бяха на планински излет децата от целевата група „Децата- наша обич и тревога”. Местността Карандила, край град Сливен е част от приридния парк Сините камъни. А излета бе една от дейностите по този проект. Проектната идея е разработена по програма „Овластяване на безвластните по време на криза” с подкрепата на Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Извънреден фонд към института „Отворено общество”- град София.

Децата имаха свой планински водач Димитър Дичев ( директорът на ОУ „Стефан Караджа”- село Стефан Караджово), който им проведе курс по туристическо ориентиране чрез карти и компаси. По време на излетите през тези дни учениците разгледаха невероятни места и останаха много впечатлени и доволни от наученото и видяното.

Много от дейностите по проекта „Децата – наша обич и тревога” бяха реализирани: провеждане на анкети с ученици, учители и родители; провеждане на конкурс за рисунка и организиране на консултативен кабинет за родители; провеждане на лектория и беседи с учениците, както и на семинар с родители, тренинг с учителите; организиране на планински излет. Остават да се реализират още две дейности: общинска конференция на тема „Да защитим нашите деца заедно”; приемане на изготвената общинска програма за работа с деца в риск и превенция на агресията и насилието.

Изпълнител на проекта е общинското училищно настоятелство на училищата и детските градини в община Болярово. Партньори: община Болярово, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, СОУ „Д-р Петър Берон”- град Болярово, ОУ „Стефан Караджа”- село Стефан Караджово. А ето и съставът на екипа за реализиране на този актуален и високохуманен по своето предназначение проект. Ръководител - София Минева; научен ръководител - доц. д-р Стефка Динчийска; специалисти за работа с децата: Мария Маринова и Милена Манолова; планински водач - Димитър Дичев; счетоводител - Галина Димитрова.

Времетраене: 6 месеца- с начало 1 ноември 2010 г. и финал 30 април 2011 г.

  •