Начало » Новини » Новинa
Актуално
П Р О Г Р А М А

18 Април 2011

20 до 22.05.2011 г. 17:00 часа

Турнир по футбол – отговорник Георги Ставрев

Общински стадион

Награден фонд:

1. място - 80 лева

2. място - 50 лева

3. място - 30 лева

17 до 19.05.2011 г. 17:00 часа

Турнир по волейбол – отговорник Васил Гаджуров

СОУ Д-р Петър Берон - училищно игрище

Награден фонд:

1. място - 60 лева

2. място - 40 лева

3. място - 20 лева

25 до 26.05.2011 г. 17:00 часа

Турнир по тенис на маса – отговорник Георги Ставрев

Фитнес зала Болярово

Награден фонд:

1. място - 40 лева

2. място - 20 лева

3. място - 10 лева

28.05.2011 г. 9:00 часа

Спортни игри с учениците от СОУ Д-р Петър Берон – отговорник Милена Манолова

Общински стадион

Награден фонд: 100 лева

25 до 26.05.2011 г. 17:00 часа

„Моята детска рисунка” и забавни игри с децата от ЦДГ „Здравец” - отговорник Галя Владева

Градски парк, ЦДГ „Здравец”(детска площадка)

28.05.2011 г. 9:00 часа

Поход до местността „Белянката” – отговорник Анелия Кирова

01.06.2011 г. 10:00 часа

Награждаване на участниците в турнирите

Фитнес зала Болярово

Програмата е представена от Община Болярово, МКБПМН и

„Обединен спортен клуб Болярово”

  •