Начало » Новини » Новинa
Актуално
ИЗВОР НА РАДОСТ И ГОРДОСТ

26 Април 2011

Бинка Величкова

Писменото овладяване на един език- роден или чужд- е истински прозорец към необятния свят на знанията. Защото ограмотяването разкрива пред човека безброй възможности за утрешна реализация в живота: професионална, творческа, интелектуална, лична и т.н.

„Вече сме грамотни!“- под този наслов протече прзникът на буквите в СОУ „ Д-р Петър Берон“, на който боляровските първокласници и тяхната първа учителка Иванка Буденова поканиха родители, учители, ученици и други гости. За да ги уверят, че бариерата вече не съществува, а четенето и писането са се превърнали в приятно училищно еженевие.

На 20 април 2011 г. в столовата на училището г-жа Буденова и водещата – петокласничката Преслава Терзиева, поздравиха последователно чрез своите емоционални въведения малките първолаци. А те – самоуверени и трогателно напористи- с желание попяха, рецитираха и забавляваха с артистични умения своята публика. Монтажът на литературната текстова част включваше стихове за всяка буква от усвоената вече азбука. После чрез римувани гатанки провериха съобразителността и образното мислене на присъстващите. А песните приятно разнообразяваха програмата.

Символично свидетелство за грамотност получи от своята учителка всяко дете. А директорът на училището Васил Гаджуров подари на всички книжки с приказки, шревърнали се отдавна в класика. Същевременно, получавайки своите пъстри подаръци, първокласниците трябваше да прочетат заглавията върху корицата. Задачка, с която се справиха добре и заслужиха приветствените му думи, прдшестващи песенния финал на празника.

Извор на радост и гордост- за самите ученици, а и за техните близки, е фактът, че първите стъпки по широкия път на науката са вече направени. Те вече са грамотни. А бяха толкова плахи и неуверени, пристъпвайки училищния праг в първия учебен ден от своя ученически живот! И се заредха делници, изпълнени с трудности, търпение, безброй усилия... Но и с усмивки, нови приятелства, обнадеждаващи резултати. За да дочакат заедно своя прзаник на буквите. С много тържества ще е белязан навярно техният училищен престой занапред. Но този празник сигурно няма да забравят. Защото има има моменти, които паметта услужливо съхранява завинаги- звездни мигове от многоцветния калейдокоп на човешкия живот. И добре, че е така- нуждаем се от тях!

  •