Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОРГАНИЗИРАНО ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

26 Април 2011

Бинка Величкова

Някогашната българска традиция- да се почиства основно дома, двора и околното жилищно пространство преди Великден, остава да битува и в нашата съвременност. Защото чистотата, редът, приветливият вид на интериора и екстериора край нас символизират о своеобразен начин почистването на душите ни...

Съгласно разработената от заместник- кмета на общината Жельо Желев програма, визираща почистване, обновяване и залесяване по населените места и извънселищни райони, всички планирани дейности бяха успешно реализирани в съответните срокове. Кметовете и кметските наместници следяха за изпълнението на набелязаните мероприятия- и като съорганизотори и като контролираща институция. Благодарение на множеството инициативи, реализирани със съдействието на всички участници, обликът на населените места и районите около тах стана по- приветлив, благоустроен и привлекателен.

На 21 април 2011 г. служители от всички инстанции и административни служби взеха дейно участие в почистване на улиците и парковите площи на град Болярово. Създадената много добра организация спомогна за своевременното справяне с поставените задачи. Предпразнично светнал и хигиенизиран, градът ни очакваше Възкресение Христово подобаващо.

Учениците и техните учители също се включиха в тези благоустройствени дейности. По- малките (от начален етап на обучение) останаха в двора на училището, за да го почистят, да отстранят плевелите в цветните лехи и ненужното затревяване върху пътеките. А големите ( от среден и горен етап) се заеха с почистване на улиците, близки до училищната сграда, а и в други райони. След което денят продължи със спортни игри на училищната площадка.

  •