Начало » Новини » Новинa
Актуално
НЕОБХОДИМО И КРАСИВО ОБНОВЛЕНИЕ

21 Септември 2011

Бинка Величкова

Радостно оживление събра гости и жители на град Болярово в късния следобед на 20 септември 2011 година пред сградата на поликлиниката, за да бъде отбелязан по тържествен начин краят на нейния толкова необходим и блестящо извършен ремонт.

В същата сграда се помещава и друга институция- отдел „Социално подпомагане”, подразделение на същата дирекция в град Елхово.

Сградата на поликлиниката е общинска собственост. През 2010 г. е извършено енергийно обследване, за да се набележат подходящи енергоспестяващи мерки с крайна цел- осигуряване на оптимален комфорт за служителите, ползвателите на помещенията, техните посетители и пациенти.

Ремонтът е извършен със средства, осигурени чрез дългосрочен дълг, отпуснат от фонд „Енергийна ефективност”, за което е получено съгласието на общинските съветници. На 21 януари 2011 г. е сключен договор между фонд „Енергийна ефективност” и община Болярово за финансиране на проекта с изпълнител на енергоспестяващите мерки – фирма „Актив” ООД- град Бургас, на стойност малко над 180 000 лева. Извършени са следните дейности : подмяна на съществуващата с ПВС дограма с двоен стъклопакет; полагане на външна топлоизолация ( на външните стени) и боядисването им с фасадна боя; топло- и хидроизолация на покрива; демонтиране на стария котел и монтиране на нов за изгаряне на дървесна биомаса; подмяна на отоплителните тела, част от тръбната мрежа и фитингите. Обектът е въведен в експлоатация с Удостоверение № 3 от 22.08.2011 г.

Свидетели на радостното събитие, което бележи още една ползотворна, толкова нужна придобивка, станаха и множество официални гости: кметът на общината Христо Христов , председателят на Общинския съвет- Болярово Атанас Дженков, изпълнителният директор на фонд „Енергийна ефективност” Димитър Дуков, Христо Енчев- технически и маркетингов координатор на фонда, Веселин Атанасов- ръководител на фирма „Актив”- гр. Бургас, която е изпълнител на проекта.

В словото си по тържествения повод г-н Х. Христов изрази своето задоволство от постигнатите резултати, както и от факта, че те са плод на добрата координация и ползотворната дейност на общинското ръководство и членовете на Общинския съвет.

От името на ползвателите на сградата благодарствени думи отправи д-р Янка Николова, както и ръководителят на местното звено за „Спешна помощ” медицински фелдшер Иванка Генушева. Тържественият водосвет бе отслужен от протойерей Димитър Ингов при храм „Свети Димитър”- гр. Болярово.

Похвално е, че благоустройството се утвърждава все по-осезаемо като една чудесна традиция за град Болярово и селищата на територията на тази малка, но отстояваща чрез дела своето място под слънцето община!

  •