Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАДУШЕВНА СРЕЩА С ЖИВЕЕЩИТЕ НА УЛИЦА „МЛАДЕЖКА"

2 Октомври 2011

Бинка Величкова

Все повече времето отдалечава споменът за онази 1982 година, когато по силата на прословутото 22 Постановление за развитие на районите от Странджа- Сакар на тогавашния Министерски съвет, и в град Болярово се озоваха множество нови обитатели. С цел да бъдат жилищно по-добре устроени, бяха построени жилищата на улица „Младежка“. Днес доста от дошлите тогава вече ги няма – завърнаха се в родните си места или потърсиха другаде щастието си след изтичането на десетгодишния договор за пребиваване и работа тук.

Но жилищата и днес са населени и се поддържат добре. Аз и моето семейство сме едни от „ветераните“, които останаха в малкото крайгранично градче и досега, допълвайки облика му.

В последния ден на септември 2011 година сърдечна и приятна предизборна среща събра хората от улица „Младежка“ с кандидата за кмет от листата на БСП Христо Христов и част от кандидатите за общинските съветници. Като дългогодишен кмет г-н Христов добре познава проблемите на хората тук. Той направи равносметка на стореното досега и запозна присъстващите с реалните възможности за това какво още може да се направи и ще бъде реализирано.

Получи се наистина ползотворен разговор, а обстановката бе задушевна и непринудена,наситена с духовитост и ведро настроение. Дадени бяха няколко рационални идеи, чието осъществяване наистина не изисква мащабни финансови средства, но би допринесло за подобряване на битовото ни ежедневие. Г-н Христов и кандидат- общинските съветници ги одобриха горещо и се ангажираха с тяхната реализация, ако им бъде гласувано доверие да работят и занапред за благото на хората от града и общината въобще.

Някои от присъстващите се обърнаха към него и с персонални искания за съдействие по въпроси, които ги тревожат като граждани и останаха удовлетворени от обещаната подкрепа.

Това бе среща, изпълнена с надежди и нови очаквания. Та нали животът е такъв, какъвто си го направим- не само според твърдението на прагматиците, а и съгласно неписаните закони на днешното трудно време!

Настойчивостта все повече се превръща в оръжие за оцеляване, а доверието ни в другите се гради на базата на делата им. А г-н Христо Христов е от хората, които не се ангажират с празни обещания, а държат на дадената дума. През дългогодишното му управление се убеждавахме непрестанно,че между казано и доказано покритие винаги е имало!

  •