Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРЕДИЗБОРНА СРЕЩА С РАБОТЕЩИТЕ В СОЦИАЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

6 Октомври 2011

Кандидатите за общински кмет и общински съветници от БСП представиха своята листа и програма

Лора Величкова

На 4 октомври 2011 година от 17 часа кандидатът за кмет и водач на листата на общински съветници на БСП и част от другите кандидати в листата се срещнаха с работещите в социалните заведения на територията на общината. Присъстваха представители от персонала на ДВУИ- с. Малко Шарково, Защитено жилище за възрастни- град Болярово към ДВУИ, Защитено жилище- Болярово и Център за социална рехабилитация и интеграция, работници от Обществената трапезария. Липсваха представители на Дома за стари хора в село Воден, тъй като пред тях листата беше представена на среща с жителите в селото на 1 октомври- Международния ден на пенсионера.

На срещата освен Христо Христов присъстваха и кандидатите за общински съветници от листата на БСП- Атанас Дженков, Мария Тодорова, Нина Терзиева. Кандидатът за пети мандат за общински кмет от БСП- Христо Христов, добре познат от години на работещите и в тази сфера, накратко посочи обещаното и свършено през изтеклия мандат- разкри се ДСХ- село Воден с капацитет 30 и 13 работни места, Защитено жилище за възрастни- град Болярово- с капацитет 11, като и там са осигурени 7 работни места, Защитеното жилище към ДВУИ- 6 работни места. Благодари на работниците в тази сфера, защото тяхната кауза е високоблагородна и заяви бъдещата идея за Дом за хора с деменции в село Мамарчево, където могат да се настанят около 20 човека.

Христо Христов каза също,че ще продължи работата на обществената трапезария- в момента отново за трета година по проект, финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика се осигурява безплатна храна на 40 потребителя- 20 от село Воден и 20 от село Попово.

Социалната политика- по отношение на дървата ще се запази цената и през следващите четири години, а в Дома за стари хора- село Воден също ще преминат на твърдо гориво, което ще намали разходите на потребителите значително.

За ДВУИ- с. Малко Шарково Христо Христов сподели радостта си от коренната промяна на вида на Дома и качеството на предоставяне на услугата от преди няколко години. Немските представители на Сдружението за хора с увреждания ( Кьолн) ще продължат да помагат както със средства, така и с работа с персонала и домуващите поне още няколко години. Кандидатът на БСП спомена за стратегия на Министерството на труда и социалната политика до 2015 г. да се изведат по няколко души в къщи- нещо като Защитено жилище, но на този етап , пожела да успокои работещите там , Дома си остава в този вид.

Разказа за предстоящите проекти- за подмяна на водопровода, ремонт на училището в Болярово и на стадиона. А по отношение на ниското заплащане на работещите в тази сфера Христов каза,че ще се търси начин поне заплащането на нощния труд да се увеличи като за начало. И за останалите неща ще се търси начин да се заложи в колективния трудов договор – скоро тук е бил представител на националните синдикати и има надежда нещата постепено да започнат да се подобряват.

Даде думата за въпроси, препоръки и съвети и тогава директора на ДВУИ- с. Малко Шарково каза,че повечето неща, засягащи служителите й и останалите присъстващи са били казани – засегнати са били най-важните за тях въпроси, а именно заплащане, работа и транспорт и се надява наистина на положителна промяна в бъдеще.

  •