Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРИЕМНАТА ГРИЖА ЗА ДЕЦА ОТ ДОМОВЕ ИЛИ В РИСК ВЕЧЕ СЕ ОРГАНИЗИРА ОТ ОБЩИНИТЕ

12 Декември 2011

Приемната грижа за деца от домове или в риск вече се организира от общините

Таня Атанасова

Приемната грижа за деца от домове или в риск вече се организира от общините. Обучаването и подбора на семейства, които да заместят социалните институции, се поемат от 82 общини. Приемната грижа означава да се грижиш за деца в твоя собствен дом, защото техните родители не са в състояние да полагат грижи за тях.

Има много причини, поради които родителите не са в състояние да се грижат за децата си. Те могат да бъдат крайна бедност, липса на собствен дом, продължително заболяване или инвалидност, разпадане на семейството при смърт на родител, развод или раздяла.

Досега децата, лишени от родителски грижи, се настаняваха в домове за деца без родители. Но събраният в тази насока опит сочи, че това не е най-добрия начин за тяхното отглеждане. Грижите, получавани там, не могат да осигурят семейната среда, така необходима на тези деца, за да се подготвят за живота си като възрастни.

Новият проект е със заглавие „И аз имам семейство".

Досега приемната грижа се осъществяваше на държавно ниво с пари на УНИЦЕФ. От следващата година това ще трябва да правят общините като кандидатстват със свои проекти пред Агенцията за социално подпомагане.

Проектът е в изпълнение на стратегията на правителството „Визия за деинституционализацията на децата в Република България” и е насочен към развитие на приемната грижа като алтернатива на настаняването на децата в специализирани институции. Приоритет при неговата реализация е помощта за бебетата и децата до 3 години, както и за децата с увреждания.

Екип от общините ще обучава кандидатите за приемни семейства. Родители трябва да сключат договор с кмета на общината при настаняването на деца при тях. Те ще получават определен процент от минималната работна заплата за грижите, които ще полагат.

Европарите по проекта обаче няма да се дават на калпак в твърд бюджет, а срещу общински отчет и показани резултати.

Предвидените средства за проекта са близо 15 милиона.

Времето за реализация на проекта е две години.

Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му да расте в семейна среда и да се развива пълноценно. Когато детето е в риск, услугата “приемна грижа” осигурява определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, което допринася за неговото правилно физическо, психическо и емоционално развитие.

В определени случаи приемната грижа осигурява подкрепа на биологичните родители в кризисни ситуации и допринася за процеса на деинституционализация в България, което е основен приоритет в политиката по закрила на децата.

Таня Атанасова

  •