Начало » Новини » Новинa
Актуално
УТВЪРДЕНА Е ЧИСЛЕНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТ 2011 – 2015 Г.

6 Януари 2012

Лора Величкова

На Второто си заседание на 8 декември 2011 г. Общински съвет- Болярово одобри общата численост и структура на общинската администрация в общината по предложение на кмета на общината.

Утвърдената численост на персонала в дейност “Общинска администрация” - държавни дейности намаля от 53.5 бр. на 45 броя.

От 1 януари 2012 година община Болярово има нов заместник-кмет – изпълняващата дотогава длъжността секретар госпожа Нина Терзиева и нов секретар- Мария Чанева.

Общо четири са отделите, оставащи при новата структура на общинската администрация: „Административно-правно и информационно обслужване” и „Бюджет и финансово-счетоводни дейности”, за които отговаря секретарят Мария Чанева и „Управление на собствеността и териториалното устройство” и „Хуманитарни дейности и европрограми”, за които отговаря заместник-кметът Нина Терзиева.

  •