Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОБЩИНА БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ

12 Януари 2012

На основание чл. 11, ал.6 от Закона за общинските бюджети, чл.24, ал.1 и чл. 53 от Наредба № 4 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на община Болярово за 2012 г. и отчета за изпълнението на бюджета за 2011 г.

Обсъждането ще се проведе на 26.01.2012 г. /четвъртък / от 14.00 часа в залата за ритуали на ул. “Девети септември” 11.

Поканват се всички граждани, представители на граждански сдружения и юридически лица, представители на медии и други, които осъществяват дейност на територията на общината да вземат участие в обсъждането.

  •