Начало » Новини » Новинa
Актуално
СПИРА ПРИЕМЪТ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ НА ПЧЕЛАРСКАТА ПРОГРАМА

17 Януари 2012

Поради изчерпване на определения бюджет, се преустановява приемът на заявления за подпомагане по следните мерки от „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2011-2013 година”:

1. Мярка B: „Борба срещу вароатозата”, Сектор 2: „Разходи за закупуване на препарати в борбата срещу вароатозата”

2. Мярка D: „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в общността”, Сектор 1: „Закупуване на нови кошери”

3. Мярка D: „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в общността”, Сектор 2: „Разходи за поддържане или увеличаване броя на пчелните семейства (за пакети пчели и отводки)”.

Приемът бе отворен на 16 януари с ресурс от почти 6 млн. лв. Поради засиления интерес, високия процент на субсидиране (между 80 и 100%) и достъпните условия на програмата, над 5.2 млн. лв. от предвидените средства бяха ангажирани в същия ден със заявените разходи по приетите над 900 заявления за подпомагане по изброените по-горе мерки и сектори от програмата.

В областните дирекции на ДФЗ – РА продължава приемът за останалите мерки и сектори с разполагаем бюджет: по Мярка B: „Борба срещу вароатозата”, Сектор 1: „Разходи за осъществяване на ветеринарен контрол и оказване помощ от пчелари-проверители”; Мярка C: „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и Мярка D, сектор 3: „Покупка и подмяна на пчелни майки”.

Таня Атанасова

  •