Начало » Новини » Новинa
Актуално
ИЗТИЧА СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА СПРАВКА ЗА ИЗКУПЕНИ НАЛИЧНИ И РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА КОЛИЧЕСТВА БИЛКИ

18 Януари 2012

Законоустановеният срок за подаване на справка за количествата изкупени, налични и реализирани през 2011 година количества билки е 20 януари.

Събраните билки трябва да имат документ за произход, който се издава от Държавните горски стопанства или общината.

Базите трябва да отговарят на определени условия, разписани в Наредба, като обособени помещения за събиране, изсушаване и съхранение на билките и съответните указателни табели. Хладилните бази, изкупуващи неподложени на първична обработка билки, също трябва да представят такава информация в РИОСВ.

Отчетът се подава като се попълва специална бланка по образец. При установяване на нарушения, глобите са до 1000 лв., а имуществените санкции - до 2500 лв. Лечебните растения, които са под специален режим на ползване се определят със специална заповед на министъра на околната среда и водите.

В нея е записано квотното разпределение по количества и видове билки, които следва да се събират през годината. Очаква се списъкът да бъде ясен след два месеца.

Таня Атанасова

  •