Начало » Новини » Новинa
Актуално
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АМЕРИКАНСКА ПОМОЩ ОТ ПЕНТАГОНА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВА ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ

19 Януари 2012

На 11 януари 2012 година на среща-презентация в Областната управа- Ямбол, на която присъства и секретарят на община Болярово госпожа Мария Чанева, майор Анди Роу ясно изрази становището си,че само от многостранното сътрудничество и инициативност на неправителствените организации, областните управи и общинските ръководства зависи да привлечем използвано военно оборудване, средства и пряко участие на американски военни за обзавеждане и обновяване на училища, домове за възрастни, сираци и др. Той представи възможностите за бъдещи дейности в рамките на Програмата за хуманитарна помощ на Отдела за военно сътрудничество към Посолството на САЩ у нас.

Само през последните две години в България направените американски инвестиции по програмата са за над 1 милион долара, напомни заместник-областният управител на Ямбол Нели Кадиева. Една от целите на американската програма е по-нататъшното развитие на българските региони.

Майор Роу е офицер по двустранно сътрудничество към отдела за военно сътрудничество в посолството на САЩ. Той разясни пред присъстващите, че Фондът, който се осигурява по програма "Оказване на хуманитарна помощ" осъществява дейности и проекти по три подпрограми. По едната подпрограма американските инвестиции са насочени към самостоятелни обекти за ремонт и реконструкция на обществени сгради - центрове за работа при кризи, домове за сираци, училища и др. Стойността на проектите може да бъде от 10 хиляди до 150 хиляди долара, като САЩ осигурява финансирането и договора, а изпълнението е от местна фирма. Проектите се реализират директно от местни фирми, като американците инвестират в дейностите на изпълнителите. По време на срещата стана ясно, че за финансовата 2013 година ще бъдат одобрени 5 проекта в България.

По време на презентацията стана ясно, че вторият аспект на програмата е "Осигуряване гражданска помощ на населението". При него най-лесно и бързо се реализират проекти на стойност 10-15 хиляди долара. Обикновено тези проекти се осъществяват при военни учения, дейностите се насочват към районите, които са разположени до 60 км. от съвместните българо-американски съоръжения в Ново село и Бургас. Ремонтът се осъществява най-често през месеците юни и юли от американски и български военнослужещи. Дейностите по тези проекти се осъществяват обикновено за не повече от 2 седмици.

Третият аспект на програмата обхваща безвъзмездното предоставяне на военно имущество. Министерство на отбраната на САЩ дарява използвани, но с високо качество училищно, медицинско и битово оборудване, мебели, техника и защитно облекло. Като дарител американското правителство предоставя имуществото на крайния получател.

Проектите се изпълняват под контрола на САЩ. Средствата и оборудването директно се насочват за осъществяването на конкретната работа по даден проект и за закупуване на нужните материали, а не преминават през общините.

Пентагонът участва в дейности по програмата от 1996 година, като досега са финансирани дейности за 7 милиона долара. Проектопредложенията на неправителствените организации, областните управи и общинските ръководства се подават в американското посолство до 1 март тази година, а до 1 май 2012 г. става първоначалното им одобрение или отхвърляне. Дори при закъснение, дори при евентуална бюрократична мудност, най-късно до 2 години правителството на САЩ дава окончателното си одобрение и проектът се реализира, каза майор Роу. Той уточни, че за американското правителство е важно да има добър план за устойчивост и последваща поддръжка на обекта. Информационната среща протече при голям интерес, в нея участваха областният управител на Сливен Марин Кавръков, представители на областните и общинските ръководства от четири региона - Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора, представители на неправителствени организации.

  •