Начало » Новини » Новинa
Актуално
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ

25 Януари 2012

Лора Величкова

На 24 януари 2012 година от 14 часа се състоя заседание на общинската епизоотична комисия. В него бяха дискутирани по-неотложните проблеми и взети три решения.

В началото на заседанието беше уточнен новия състав на комисията. Поради промяна в общинската структура председател е новият заместник- кмет Нина Кръстева Терзиева, а нов заместник-председател е новият ветеринарен общински лекар- д-р Вълко Стоянов Вълков. Поради отсъствието на госпожа Нина Терзиева по уважителни причини заседанието водеше кметът на общината Христо Христов, който е отлично запознат с проблемите, които се разискваха. Другите присъстващи бяха: Николай Симеонов от ГПУ-Боляраво (заместващ постоянния член- гл. инспектор М. Милев), полицейски инспектор Цветан Христов от ПУ-Болярово, Николай Георгиев( н-к уч. СПБС гр. Болярово ), Димитър Драгоманов(секретар на ЛРС „Странджа”) и Лиляна Атанасчева( спец. „Гражданска защита” и ОМП към община Болярово).

Гости на заседанието бяха д- р Стоян Колев – началник отдел „Здравеопазване на животните” при Регионална ветеринарно-медицинска служба – град Ямбол и Пенка Атанасова- еколог на община Болярово.

По първа точка от дневния ред и належащ проблем беше обсъден въпроса със скитащите кучета. Христо Христов запозна присъстващите с жалбите почти ежедневно постъпващи при него, а и устни сигнали. Посочи местата, на които са засичани кучета без придружител и то опасни, цитира няколко случая от пострадали граждани, най-вече деца и призова членовете на комисията да предложат незабавни мерки. Разбира се, хубавото е,че са събрани такси за много повече кучета(382 на брой) в общината.

Доктор Колев сподели,че има две важни неща в борбата с бездомните кучета. Първото е да се приеме Общинска програма, а такава община Болярово има. Общински съвет- Болярово приема „Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета” с Решение номер 466 с протокол от 29 април 2011 година.

Второто е изграждане на временни приюти, а такъв по-рано от началото на лятото не може да се направи тук, затова се търси някакво временно решение. Когато има приют, кучетата се прибират от оторизирана фирма и болните се евтанизират, а останалите кастрират и така те не са опасни. При липса на такъв, общината може да се обърне към общини, които имат вече, с молба да приемат част от нашите кучета.

Отношение по разисквания наболял въпрос взеха и Цветан Христов, Димитър Драгоманов и доктор Вълко Вълков. След разисквания и предложения, епизоотичната комисия взе следните решения: община Болярово, съвместно с оторизирана фирма да извърши акция по улавяне на безстопанствените кучета( като се започне с районите на улица „Младежка”, бл.4 и 4а и СОУ „Д-р Петър Берон”); да се изпратят до кметовете и кметските наместници на селищата на общината за уведомяване на собствениците на кучета за забрана на свободното пускане на кучета без придружител; да започне изграждането на временен приют за кучета.

По следващата точка от дневния ред – разни, доктор Колев напомни за предстоящата мисия на 26 март 2012 г. На наша територия ще са 5 дни. В този период трябва да се докаже активния надзор. В тази връзка санитарени кордон бе създаден през 2011 година, когато бяха открити огнища на шап в Бургаска област. В него влизаха всички селища на общината, без Камен връх. Сега ще се поставят кордони на три пункта: на изхода за Ямбол, на разклона на Денница и на разклона Попово- Жребино. Това се прави за контрол и е санитарен кордон. В никакъв случай не може да се твръди,че в района, а и изобщо на територията на България има шап, поясни доктор Колев.

  •