Начало » Новини » Новинa
Актуално
ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ПРЕВЕДЕ 725 МЛН. ЛЕВА ПО СМЕТКИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ

27 Януари 2012

С желание да е максимално полезен на земеделските стопани и в стриктно изпълнение на поетите ангажименти към тях, ДФЗ вече изплати субсидиите на 86 199 кандидати по схемата за единно плащане на площ и на 67 280 кандидати по схемата за национални доплащания за кампания 2011. Това представлява 98.2 % от подадените заявления по СЕПП и НДП. Със сключеното в края на септември миналата година споразумение за обща рамка в областта на селското стопанство у нас, фондът пое ангажимент за изплащането на поне 90% от заявленията по двете схеми в срок до 31 януари 2012 г .

СЕПП и Националните доплащания са основният механизъм за субсидиране на доходите в земеделието в България. От особено значение е фактът, че преводът на финансовата помощ се извършва преди старта на активните дейности в земеделските стопанства, което ще улесни фермерите при планиране на разходите им за обработка на земеделските площи.

Размерът на изплатените субсидиите е съответно 645 млн.лв. по СЕПП и 80 млн.лв. по схемата за национални доплащания. Единичен транш в такъв размер се извършва за първи път от началото на директните плащания в България.

Оторизацията на средствата е извършена по текущите данни за допустимите за подпомагане площи. След приключване на обработката на подадените възражения в рамките на обявената процедура, МЗХ ще предостави актуализирана информация, която ще стане основа за извършване на допълнителни оторизации по подадените заявления. След обявяване на новите данни, ще бъдат оторизирани и площите, за които са установени застъпвания през 2011 и за които кандидатите са предоставили документи за правно основание за ползване на земеделските земи.

Таня Атанасова

  •