Начало » Новини » Новинa
Актуално
В БЪЛГАРИЯ РАБОТЯТ НАД 700 МЕГАВАТА МОЩНОСТИ ОТ ВЯТЪР, СЛЪНЦЕ И БИОМАСА

11 Февруари 2012

България преизпълнява целта, заложена в стратегията на Европейската комисия за енергия от възобновяеми източници, ако се вземат под внимание не само работещите към момента централи от ВЕИ, но и подписаните окончателни, както и предварителни договори за изграждане на мощности от ВЕИ, съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Засега в България работят над 700 мегавата мощности от вятър, слънце и биомаса. Ангажиментът ни към ЕС е към 2020 г. тези мощности да са около 2 300 мегавата.Освен присъединените в момента, има и сключени окончателни договори за над 1 000 мегавата мощности, което означава, че това са обекти, които вече се изграждат.

Отделно има сключени и предварителни договори за около 3 000 мегавата - това са инвеститори, платили банкови гаранции според изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници. В момента в Народното събрание са внесени и се разглеждат промени в Закона за енергията от възобновяеми източници в посока регламентиране на присъединяването на мощности по сключените предварителни договори, защото ако те се присъединят, а капацитетът на мрежата е недостатъчен, то всяка една от централите ще работи на 50 процента.

С измененията се създава ред, по който мощностите, за които има сключени предварителни договори, ще бъдат присъединявани към електропреносната система.Това ще се случва, когато мрежата има възможност да поеме новите мощности и ще важи принципът първи по време, първи по право.

Десетгодишният план за развитие на електропреносната мрежа ще бъде подробен като в него ще се отбележат местата с капацитет за присъединяване на нови мощности.

Заради мощностите от ВЕИ, които ще се присъединят към системата до 1 юли 2012 г. крайната цена на тока ще трябва да бъде повишена минимум с два - три процента.Освен "зелената енергия" върху цената на електроенергията влияят още редица фактори, един от които е и задължението според европейската директива от 2013 г. производствените централи да изкупуват квотите парникови газове, които се отделят при работата на централите.

България е заявила пред ЕК желанието си да използва правото си за дерогация - тоест за изключение от правилото, за да се даде възможност за плавно повишаване на процента на платените разрешителни за емисии, които централите трябва да закупуват - от 30 процента през 2013 г. до 100 процента през 2020 г.

Националният план за инвестиции, който се съдържа в искането ни за дерогация, предвижда централите вместо да отделят средства, за да купуват въглеродни емисии, да ги влагат в инвестиции за очистващи инсталации, така че средствата така или иначе ще бъдат изразходвани от страна на централите.

Ефектът върху крайната цена на тока от това, че производствените централи ще трябва да купуват квоти въглероден двуокис няма да е повече от 10 процента в цената на едро и до 7 на сто за цената за крайния потребител.

Таня Атанасова

  •