Начало » Новини » Новинa
Актуално
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ЯЗОВИР МАЛКО ШАРКОВО Е ЕДИН ОТ ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ЯМБОЛСКА ОБЛАСТ

15 Февруари 2012

Таня Атанасова

Oбластният управител изпрати писмо за подкрепа за реализиране на изготвения проект за строеж „Възстановяване язовир Малко Шарково, община Болярово, вследствие свлачищни процеси по сухия откос на стената”, на Министерство на земеделието и храните, с настояване за приоритетно разглеждане и финансиране от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. Това стана ясно на срещата на областният управител Таня Димитрова с представители на общината.

Това е един от приоритетните и значими за област Ямбол проекти, които очакваме да бъдат финансирани от Междуведомствената комисия, коментира Таня Димитрова

Язовир Малко Шарково е с осигурено постоянно наблюдение. На този етап не са възстановени свличанията по сухия откос на язовира, които се появиха през 2010г., но има изготвен проект за възстановяване и има разрешение за строеж от края на януари тази година. Направени са необходимите инженерно-геоложки проучвания, геодезическо заснемане, както и количествено-стойностни сметки.

Към момента наличният обем в язовир Малко Шарково е 28 827 000 м3, при максимален обем на завиряване 45 000 000 м3. Предприети са действия за осигуряване на препоръчания контролен обем от 20 000 000 м3, като е предприето контролирано изпускане на водни маси с 5 м3/сек.

  •