Начало » Новини » Новинa
Актуално
МЕСЕЧНА ОПЕРАТИВКА С КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ОТ НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНАТА

17 Февруари 2012

Лора Величкова

На 17 февруари 2012 година общинският кмет Христо Христов проведе месечната оперативка с колегите си кметове и кметски наместници от населените места на общината. На оперативката присъстваха и заместник- кметът Нина Терзиева и секретаря Мария Чанева, както и шефовете на отделите в общинската администрация- Мария Янчева( „Бюджет и ФСД”), София Минева( „Хуманитарни дейности и европрограми”) и Йовка Дженкова( „Управление на собствеността и териториалното устройство”).

Основните проблеми, стоящи на дневен ред, с които Христо Христов запозна колегите си бяха няколко. Като начало обсъди с тях приходната част на Капиталовата програма. Вторият важен въпрос, поставен от него беше относно язовирите, които са собственост на общината. По тях той изрично нареди да се получава ежедневно информация за състоянието и новото им от кметовете и кметските наместници. Сащото се отнася и за река Поповска, за чието състояние трябва да докладва специалистът в общината и кменските наместници на селата Попово и Дъбово.

Поставен беше и въпросът за уличното осветление, по което предстои разговор с поддържащата фирма. Христо Христов запозна колегите си и със състава на новото горско звено към общинската администрация, състоящо се от ръководител- инженер, двама лесничеи, счетоводител и домакин.

Накрая общинският кмет припомни предстоящата проверка по санитарен контрол от ветеринарните служби на 22 март. А на втори март предстои общински празник, по повод отбелязването на 134 години от отбелязването на Освобождението, както е деня на художествената самодейност.

След кмета на общината и секретарят и ръководителите на отделите поставиха на кметовете и кметските наместници някои от належащите въпроси,свързани със съвместната има работа.

  •