Начало » Новини » Новинa
Актуално
EK ПОИСКА ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ДА ВЪРНАТ ОБЩО 115,2 МЛН. ЕВРО, ИЗРАЗХОДВАНИ ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

17 Февруари 2012

Съгласно т.нар. процедура по уравняване на сметките, Европейската комисия поиска от държавите-членки да върнат общо 115,2 милиона евро от отпуснатите от ЕС средства за селското стопанство, които са изразходвали неправомерно, съобщиха от пресслужбата на ЕС Rapid.

Тъй като някои от тези суми вече са възстановени от страните-членки, финансовото въздействие е малко по-малко на 54,3 милиона евро.

Тази сума се връща в бюджета на ЕС поради неспазване на правилата на Съюза или поради несъответстващи процедури за контрол на селскостопанските разходи,

Държавите-членки отговарят за изплащането на средствата по Общата селскостопанска политика и за контрола върху изразходването им, а Комисията трябва да следи дали държавите-членки използват правилно средствата.

Според последното решение средства ще трябва да връщат Белгия, Чехия, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Кипър, Литва, Унгария, Малта, Холандия, Полша, Португалия, Финландия, Швеция и Великобритания.

Най-значителните индивидуални корекции са начислени на Великобритания - 29,8 милиона евро, Италия - 48,8 милиона евро и Холандия - 14,6 млн. евро.

Държавите-членки отговарят за управлението на повечето от плащанията по ОСП, главно чрез своите разплащателни агенции. Те отговарят и за контрола, например за проверките на заявленията на земеделските производители за получаване на директни плащания.

Комисията извършва над 100 проверки всяка година, за да установи дали контролът от страна на държавите-членки и предприеманите от тях действия за преодоляване на пропуските са достатъчни. Тя има правото да изисква възстановяване на средства впоследствие, ако при проверките бъде установено, че действията на държавите-членки не са достатъчни. По този начин се гарантира правилното изразходване на средствата на ЕС.

  •