Начало » Новини » Новинa
Актуално
СТАВАМЕ ВСЕ ПО-БЕДНИ

17 Февруари 2012

Общият разход на лице от домакинство през четвъртото тримесечие на 2011 г. е 933 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2010 г. със 7.3 на сто.Това съобщават от пресцентъра на Националния статистически институт.

Разходите за храна и жилище, енергия, горива, вода, обзавеждане и др. имат най-голям дял при формиране на общия разход и представляват 53.6 на сто от него. Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки

Като абсолютни стойности те се увеличават с 5.4 на сто и през четвъртото тримесечие на 2011 г. са 333 лв. средно на лице в домакинство. Относителният им дял в общия разход намалява с 0.8 процентни пункта и представлява 35.7 на сто от него през четвъртото тримесечие на 2011 година

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се увеличават през четвъртото тримесечие на 2011 г. спрямо същото тримесечие на миналата година - от 145 лице от домакинство.

Таня Атанасова

  •