Начало » Новини » Новинa
Актуално
МОМН ПРЕДСТАВИ ПРОЕКТ “КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ”

19 Февруари 2012

На 17 февруари 2012 г. бе представен проект „Квалификация на педагогическите специалисти”, изпълняван от Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Квалификация и кариерно развитие” в партньорство с Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието, съобщиха от пресцентъра на министерството.

С думи на благодарност за огромния труд и усърдната работа към екипа на проекта се обърна министър Игнатов.

„Днес наистина имаме повод за усмивки, защото ще бъде направена презентация на един прекрасен проект за 75 милиона лева, които отиват за квалификация на педагогическите специалисти в България”, сподели с радост той

Като изтъкна факта, че само преди няколко дни стартира проектът „Успех” за 100 милиона лева, предназначени за организиране на свободното време на децата и учениците, министър Игнатов добави, че скоро ще стартират още два проекта - 90 милиона за „Ученически и студентски практики” и 180 милиона за средищните училища. Според него това са неоспорими доказателства, че в сферата на образованието парите се усвояват успешно.

„Квалификация на педагогическите специалисти” е проект, изпълняван по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС по приоритетна ос 3 „Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието”.

Целта на проекта е до края на 2014 година 42 230 учители, 1500 помощник-директори по учебната дейност и 2 200 директори на училища и детски градини да преминат обучения за повишаване равнището на професионалната компетентност по отношение на научната, педагогическата, методическата и управленската подготовка и създаване на мотивация за самоусъвършенстване.

Очакваните резултати са: 80 % от включените в обученията и квалификациите педагози да завършат програмите и да получат съответните сертификати.

Таня Атанасова

  •