Начало » Новини » Новинa
Актуално
ОТЧЕТНО- ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ КЛУБ НА ЖЕНИТЕ СОЦИАЛИСКИ

20 Февруари 2012

Лора Величкова

На 17 февруари 2012 година Общинския клуб на жените социалистки и симпатизантки за паритет и солидарност на БСП проведе своето отчетно- изборно събрание. Гости на него бяха кметът на общината Христо Христов и председателя на Общинския съвет на БСП Атанас Дженков.

За председател на заседанието бе избрана госпожа София Минева, а протоколчик Бонка Димитрова.

По първата точка от дневния ред София Минева даде думата на председателят на дамите социалистки Елена Анева да представа отчета на общинския клуб за отминалата година. От него стана ясно,че Общинският клуб се състои от 45 жени и е учреден и регистриран през 2006. В него участват социалистки и симпатизантки, които имат ярко присъствие н дейността на БСП. Анева отбеляза успехите и добрите резултати на отминалите избори и спомена срещите и семинарите, както и отделни постижения, с участието на жените социалистки и значението им.

След приемането на отчета, госпожа Елена Анева представи пред присъстващите дами и гостите списък от мерки за подобряване на организационното състояние на клуба за периода 2012- 2016. А те са: активно включване на клуба при решаването на местните проблеми и равноправността на половете и утвърждаването му като съществена част от структурата и функционирането на общинската партийна организация на БСП; привличане на нави членове социалистки и симпатизантки в клуба; съвместни действия с женските движения на другите политически и НПО при решаване проблемите на жените, децата и населените места като цяла в общината; създаване на контакти на клуба с женски организации от съседната на общината страна Република Турция за обмен на опит и взаимодействие; подпомагане на общинската партийна организация в провеждането на отчетната кампания за избор на делегати и изпълнение решенията на 49 Конгрес на БСП; активно участие на клуба при провеждането на парламентарните избори през 2013 година с цел постигане на още по-добри резултати за БСП; разучаване на актуални европейски практики по отношение на равнопоставеността с цел прилагане при нашите условия.

Мерките бяха приети и се пристъпи към избора на ръководство на клуба. Дамите от клуба единодушно преизбраха за председател Елена Анева, заместник-председател Ангелина Василева и секретар Веска Христова. А по следваща точка от дневния ред Веска Христова и Анелия Димитрова бяха избрани за делегати на общинската конференция на БСП. За делегиран член на областния свет на обединението беше избрана госпожа Елена Анева, а двамата делегати за националната конференция на обединението са Елена Анева и Веска Христова, избрани с мнозинство. По последната точка от дневния ред предложенията за членове на Националния съвет на обединието бяха Елена Анева, Корнелия Нинова и Мая Манолова.

След изчерпването на дневния ред гостите взеха отношение. Кметът Христо Христов и председателят на Общинския партиен съвет бяха единодушни,че дамите наистина имат богата дейност и са искрено благодарни и приятно изненадани от тяхната дейност и помощ. Пожелаха им успех и занапред и ги поздравиха с постигнатото.

  •