Начало » Новини » Новинa
Актуално
СЪЗДАВАТ НОВА ЦИФРОВА ОРТОФОТОКАРТА

23 Февруари 2012

Правителството предостави по бюджета на Министерството на земеделието и храните 1.6 млн. лв., с които ще се финансира самолетното заснемане на земеделските площи, за да се актуализират данните за тях, съобщиха от правителствената информационна служба.

С парите ще бъде създадена нова цифрова ортофотокарта в периода 2012 - 2015 г. за нуждите на Система за идентификация на земеделските парцели.Средствата са утвърдени като целеви разходи по централния бюджет за 2012 г.

Правителството реши също останалата част от необходимите за финансирането на цялостното изпълнение на проекта средства в размер на 7.9 млн. лв. да бъдат заявени от аграрното ведомство в разчетите в тригодишната бюджетна процедура и разходните тавани за този период.

Данните в цифровата ортофотокарта гарантират поддържането на информацията в Системата за идентификация на земеделските парцели в актуално състояние. Чрез обновяването й се следят промените в ползването на земеделските земи и поддържането им в добро състояние. По този начин се определя кои от тях отговарят на изискванията за подпомагане по схемите за плащане на единица площ от европейските фондове в земеделието и от националния бюджет.

Според изискванията на ЕС ортофотокартата трябва да се обновява с поне 20% всяка година, докато намерението на България е да обновява по 25% от нея.

Миналия месец Министерството на земеделието и храните поиска пари от централния бюджет, които да бъдат използвани за самолетни снимки на земеделските земи в страната до 2015 г. Обществената поръчка трябва да тръгне най-късно през май.

В първите три-четири години ортофотокартаа не беше обновявана и получихме санкции от 90 млн. лв. от Брюксел.

Таня Атанасова

  •