Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРОФИЛАКТИЧНО-ДИАГНОСТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ОВЦЕТЕ И КОЗИТЕ ОТ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ИЗВЪРШВА Д-Р ТОДОР ВЪЛКОВ

24 Февруари 2012

Профилактично-диагностични мероприятия на овцете и козите от заразни болести извършва д-р Тодор Вълков на територията на община Болярово.

Изследват се кръвни проби най-вече заради болести, протичащи тежко и с големи стопански загуби като шап и Ку-треска.

Болестта шап е силно прилепчива болест по двукопитните животни - говеда, овце, кози, свине, сърни, елени и др. Проявява се с треска и афти по лигавиците на целия храносмилателен апарат, по кожата на вимето и в междукопитната цепка.

Стопанските загуби се дължат главно на голямата смъртност 50–70% при младите животни, силно намаляване на млякото и големите разходи за ограничаване и ликвидиравне на заболяването, коментира д-р Вълков.

Злокачествената форма на заболяването завършва със смърт. Дължи се на тежко увреждане на сърдечния мускул и възниква както в началото на заболяването, така и в процеса на оздравяване. Наблюдава се внезапно влошаване на състоянието на боледуващото животно и бърза смърт.

У нас болестта е внасяна много пъти от съседните страни, но бързо е ограничавана и ликвидирана. Последните три огнища на шап в България са регистрирани през 1993 г. в Симеоновград, 1996 г. в Малко Шарково и в началото на 2011 г. първично огнище на шап в близост до Кости. В средата на февруари през миналата година имаше съмнение за шап в Стефан Караджово, но повторните проби се оказаха отрицателни.

В Стефан Караджово се отглеждат близо 150 говеда, над 1000 овце и кози и 20 прасета. Докато излязат повторните резултатите от лабораторията, жителите на селото бяха в паника заради животните си, които в голяма част от случаите са единственото им препитание.

Ку-треската е заразна болест по овцете, козите и говедата. Протича с липса на апетит, висока температура, изтичане от носа и очите, бронхопневмония, мастити. Често признаците са скрити и болестта се установява след аборт на дадено животно. Като профилактика се извършват сондажни изследвания на кръв от овце и кози в районите, където е установено заболяването.

При всички заболявания от групата на остропротичащите болести се извършват лабораторно-диагностични изследвания в граничещите с Турция райони, обобщи д-р Вълков.

Таня Атанасова

  •