Начало » Новини » Новинa
Актуално
УВЕЛИЧЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ ОТ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО СЕ ОЧАКВА ДА БЪДЕ 4%

29 Февруари 2012

Таня Атанасова

България е сред държавите в Европейския съюз с най-голям ръст на доходите на един зает в селското стопанство през годината, показват

данните на Евростат.

Oценки на евростатистиката показват, че през 2011 г. реалният доход на един работник в селското стопанство ще бъде над 23%.Най-висок ръст се очаква да бъде отчетен в Румъния (43,7%), Унгария (41,8%), Ирландия (30,1%), Словакия (25,3%), Люксембург (25,2%), Чехия (23,5%) и Дания (20,2%).

На другия полюс е Белгия, където се очаква реалният доход на зает в селското стопанство да намалее с 22,5%. В Малта намалението на реалния доход на работник в селското стопанство за годината ще бъде над 21%, в Португалия – близо 11%, и във Финландия – 9,6%.

Като цяло в Европейския съюз доходът на един зает в селското стопанство през 2011 г. ще нарасне с 6,7%. През 2010 г. обаче беше регистриран ръст от над 12 на сто, припомня Евростат.През 2011 г. работната ръка в земеделието е намаляла с 2,7%, показват още данните.

Увеличението на приходите от селското стопанство през годината се очаква да бъде близо 4%. Това се дължи на покачването на стойността на земеделската продукция на цени на производител в реално изражение, оценено на 7,5%.

Според Евростат спадът в реалната стойност на субсидиите след приспадане на данъците и амортизацията са имали незначително влияние върху приходите от селското стопанство.

  •