Начало » Новини » Новинa
Актуално
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ОТ 685 ХИЛ.ЛЕВА СУБСИДИИ ЗА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТО�

12 Март 2012

Финансовата помощ бе платена в периода 9 февруари – 29 февруари по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”. Субсидията получиха бенефициенти – за дейности „Реконструкция на тераси” и „Смяна на формировката без смяна на подпорната конструкция”, съобщиха от фонд “Земеделие”

Така от началото на финансовата година 2012 до настоящия момент изплатената сума по мярка “Преструктуриране и конверсия на винени лозя” достигна 10 667 379 лв. (5 454 228 евро), което е 24,87 % от предвидения за финансовата година бюджет.

Общият бюджет по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор е 112 683 000 евро, като до този момент са изплатени 32 367 282 евро.

Сектор „Вино” на Разплащателната агенция прилага общата организация на пазара на вино на Европейския съюз, a финансирането се осъществява чрез мерки, определени от държавата-членка.

Средствата по програмата се осигуряват от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и се разпределят в три мерки: „Преструктуриране и конверсия на винени лозя”, „Застраховане на реколта” и „Промоция в трети страни”.

Срокът за подаване на заявления за подпомагане по трите мерки изтича на 1 април 2012.

Таня Атанасова

  •