Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПРОМЕНЯТ СЕ ИЗИСКВАНИЯТА В СХЕМИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

19 Март 2012

Досега животновъдите получаваха помощи по схемите за Национални доплащания, при условие да задържат 90% от броя на подадените в заявлението животни при едър рогат добитък и на 100% при дребен рогат добитък, като периодът на задържане беше до края на месец ноември в годината на кандидатстване.

Този период на задържане на животните вече е намален на най-малко 100 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане и условието за задържане на броя животни вече е 80% и за едър рогат добитък, и за дребен рогат добитък.

Освен това при схемите, свързани с производство, изискването за притежаване на индивидуална млечна квота вече е най-малко до 30 ноември в годината на кандидатстване.

Тези изменения касаят Наредба № 2 от 21 февруари 2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане.

Тези промени влизат в сила при кандидатстването за 2012 г. и целят улеснено усвояване на помощите за целия бранш животновъдство.

Таня Атанасова

  •