Начало » Новини » Новинa
Актуално
ПЕТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА „ОБЩИНСКИТЕ ГОРИ”

22 Март 2012

За председател на Управителния съвет беше избран кметът на община Стара Загора, а кметът на община Болярово е член на Контролния съвет

Лора Величкова

На 20 март 2012 година в аулата на Лесотехническия университет – София се проведе петото общо събрание на асоциацията на общинските гори. Асоциация “Общински гори” е учредена през септември 2008 г. в град Самоков, с цел да се отстояват интересите на общините, собственици на гори, пред всички държавни и правителствени органи.

От община Болярово в събранието участие взе кметът на община Болярово Христо Христов.

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров бе избран за председател на Управителния съвет на Асоциация „Общински гори”. Избрани са нови управителни органи – седемчленен Управителен съвет и тричленен Контролен съвет, които са с мандат от четири години.

Председател на Контролния съвет е кметът на Община Чавдар Пенчо Геров, а зам.-председател на УС е Владимир Георгиев, кмет на Община Самоков. Членове са кметът на община Болярово Христо Христов и кметът на община Златарица Пенчо Чанев.

Изпълнителен директор на Асоциация „Общински гори” е инженер Тихомир Томанов.

В асоциацията членуват 48 български общини, които управляват около 250 000 хектара горски територии. От тях 1384 хектара са собственост на Община Стара Загора.

На събранието бяха разгледани още ретроспективен доклад за АОГ, фиансов отчет за изпълнение на бюджета за 2011 г., работен план и бюджет за 2012 г., доклад на Контролния съвет, доклад на комисията по предложенията, приемане на решения на ОС.

  •